Q1445650

Liste over Holiday Musikkgruppe & Artist : Stem på dine favoritter.

Liste over Holiday Musikkgruppe & Artist   : Stem på dine favoritter.

En helligdag er en dag som man tradisjonelt sett skal holdes hellig, ved å gå i gudstjeneste og ikke arbeide. Helligdagene varierer fra land til land, men deles gjerne i to grupper: Faste og bevegelige helligdager. De faste helligdagene opptrer på samme dato hvert år, mens bevegelige helligdager, som ofte knyttes opp til påske, varierer fra år til år.

 Les mer...
 

The list still empty. However, we are continuously adding content. Please check back later.