Q170412

Liste over Melody Musikkgruppe & Artist : Stem på dine favoritter.

Liste over Melody Musikkgruppe & Artist   : Stem på dine favoritter.

Begrepet melodi kommer fra gresk μέλος (melos), «sang» og ωδή (odi), «ode» og er i musikken en tonefølge med tydelig begynnelse og slutt.

  • En melodi er ofte en vise, dvs. en tonesetting av en sang.
  • I klassisk musikk blir en melodi som regel kalt et tema). En komposisjon består vanligvis av flere temaer med utarbeidede strukturer. Flere melodier kan forekomme samtidig (polyfoni).
  • I popmusikk brukes ofte to melodier i en sang, hovedmelodien og refrenget.
  • I jazz blir en melodi brukt som utgangspunkt for improvisasjoner.
  • I ikke-europeisk musikk brukes ofte tonefølger som ikke er vanlig i europeisk musikk.

Språkvitenskapen kjenner begrepet setningsmelodi som beskriver modulasjonen av stemmehøyden når en setning blir uttalt.

 Les mer...
 

The list still empty. However, we are continuously adding content. Please check back later.