Q572901

Liste over Minimal Music Musikkgruppe & Artist : Stem på dine favoritter.

Liste over Minimal Music Musikkgruppe & Artist  : Stem på dine favoritter.

Minimalistisk musikk er opprinnelig en amerikansk strømning innenfor den samtidsmusikk som oppsto i USA på 1960-tallet og som representerer en viktig del amerikansk musikk. Den er en sjanger innen eksperimentell musikk som blant baserer seg på konsonant harmoni og ofte gjentagende musikalske fraser.

I Frankrike kalles bevegelsen for musique répétitive og er mer særskilt en betegnelse for de verker som benytter gjentagelsen som komposisjonsteknikk. Den minimalistiske musikken hadde sin opprinnelse tidlig på 1960-tallet som et undergrunnsfenomen i San Francisco og New York, og ble i USA etter hvert den mest populære eksperimentelle musikken utover 1900-tallet. Opprinnelig var det flere komponister som stod for utviklingen av musikken, men først og fremst har Terry Riley, Steve Reich, Philip Glass og La Monte Young blitt assosiert med den minimalistiske musikken i USA. Europeiske minimalistiske komponister er Louis Andriessen, Karel Goejvaerts, Michael Nyman, Gavin Bryars, Steve Martland, Henryk Górecki, Arvo Pärt og John Tavener. Begrepet minimalistisk musikk ble utledet omkring 1970 av Michael Nyman fra begrepet om minimalistisk kunst. Pionerene var La Monte Young som med sitt verk Composition no. 7 fra 1960 og Terry Riley verket In C komponert i 1964.

Den minimalistiske musikken hadde sin opprinnelse tidlig på 1960-tallet som et undergrunnsfenomen i San Francisco og New York, og ble i USA etter hvert den mest populære eksperimentelle musikken utover 1900-tallet. Opprinnelig var det flere komponister som stod for utviklingen av musikken, men først og fremst har Terry Riley, Steve Reich, Philip Glass og La Monte Young blitt assosiert med den minimalistiske musikken i USA. Europeiske minimalistiske komponister er Louis Andriessen, Karel Goejvaerts, Michael Nyman, Gavin Bryars, Steve Martland, Henryk Górecki, Arvo Pärt og John Tavener. Begrepet minimalistisk musikk ble utledet en gang rundt 1970 av Michael Nyman fra begrepet om minimalistisk kunst.

Framfor å vende tilbake til tonaliteten er denne musikalske strømningen særlig preget av at den benytter en regelmessig puls, taktslag eller «beat» hvor korte motiver utvikler seg langsomt. Ut over å være bevegelse som var en reaksjon på serialismen som da var dominerende i Europa, markerer minimalistisk musikk framveksten av en ny amerikansk musikk, frigjort fra båndene til Europa. Minimalistiske komponister er da også vendt tilbake til en mer emosjonell tilgang hos eksperimentelle musikk som eksempelvis John Cage. Etter en vanskelig begynnelse uten den tradisjonelle klassiske musikkens sirkler, har minimalistisk musikk tiltrukket seg et bestemt publikum – blant annet fra områder som jazz, rock, den improviserte musikk eller den elektroniske musikk. Fjernsyn og film har gjort flittig bruk av minimalistisk musikk, især arbeidene til Philip Glass, noe som har bidratt til at den har kunnet spre seg til det alminnelige publikum og folk flest.

Dagens musikkverden, i særlig komponister og musikologer nært tilknyttet avantgarden, har begynt med sterke virkemidler å anklage dagens minimalistiske musikk for å produsere musikk til konsum – overfladisk og uten sjel. Den amerikanske komponist Elliott Carter har gjentatt en rekke ganger sin sterke avvisning av minimalismen og mer særskilt bruken av gjentagelser, noe han anså som komponistens død. I tillegg har fascistisk blitt benyttet, foruten også sammenligninger med at gjentagelser er den samme metoden som ved hjernevask, i reklameverden og i talene til Adolf Hitler.

 Les mer...
 
 
 
Votes cast on this list:
Up-Votes: 0
Down-Votes: 0
Views: 3432
 
Best-Votes: 0
Worst-Votes: 0
Total Votes: 0
 1. 11
  Uakti
  0
  0
 
comments powered by Disqus
 

Avstemningsreglene

 • Du kan stemme opp eller ned. Vennligst alltid vurdere konteksten for å stemme, for eksempel en sang skal bli stemt opp eller ned i forhold til de andre sangene som finnes på albumet, en skuespiller prestasjoner i forhold til andre aktører i samme film, en bok med hensyn til andre bøker av samme forfatter eller innenfor samme sjanger.
 • En stemme kan avbrytes ved å klikke på motsatt stemme innen 24 timer. Du kan da stemme på nytt på samme gjenstand.
 • Hver bruker har en stemme per element innenfor en bestemt liste hver 24. time. Etter 24 timer kan du stemme på nytt på den samme varen innen den samme listen.
 • Du kan stemme på så mange elementer som du liker i en liste eller på samme element hvis det er en del av en annen liste. For eksempel kan du stemme David Bowie opp eller ned på listen over pop artister samt på listen over indie rock artister og på listen over rock artister etc.
 • Glad Stemmegivning!