Q507246

Liste over Serialism Musikkgruppe & Artist : Stem på dine favoritter.

Liste over Serialism Musikkgruppe & Artist   : Stem på dine favoritter.

Serialisme er et musikkbegrep som brukes for en komposisjonsteknikk som bruker rekker og variasjoner av disse rekkene for å bestemme de musikalske elementene i komposisjonen. Serialismens opprinnelse kobles ofte sammen med tolvtoneteknikken, som bruker de tolv tonene i den kromatiske skalaen til å lage ei tonerekke, som så blir til grunnlaget for en komposisjons melodi og harmonikk. En utvidelse av denne teknikken gjør at alle musikalske elementer, kalt parametre, kan bli organisert i slike rekker, slik som tonelengde, register, dynamikk og klangfarge, og tonehøyder kan bli organisert i rekker på flere eller færre enn tolv toner.

Viktige serielle komponister som Arnold Schönberg, Anton Webern, Alban Berg, Karlheinz Stockhausen, Pierre Boulez, Olivier Messiaen, Luigi Nono og Jean Barraqué gikk alle gjennom tidsperioder i sin komponistkarriere hvor de til en viss eller i stor grad brukte serialisme som prinsipp (av disse var Karlheinz Stockhausen og Pierre Boulez de eneste komponistene som igjennom hele sin komponistkarriere hovedsakelig baserte seg på serialisme). Andre komponister som Béla Bartók, Luciano Berio, Benjamin Britten, Aaron Copland, Arvo Pärt, Walter Piston, Alfred Schnittke, Dmitrij Sjostakovitsj, Igor Stravinskij, og til og med enkelte komponister innenfor jazzsjangeren, som Yusef Lateef og Bill Evans, brukte serialisme kun i enkelte verker eller deler av disse.

 Les mer...
 
 
 
Votes cast on this list:
Up-Votes: 0
Down-Votes: 0
Views: 3432
 
Best-Votes: 0
Worst-Votes: 0
Total Votes: 0
 
comments powered by Disqus
 

Avstemningsreglene

  • Du kan stemme opp eller ned. Vennligst alltid vurdere konteksten for å stemme, for eksempel en sang skal bli stemt opp eller ned i forhold til de andre sangene som finnes på albumet, en skuespiller prestasjoner i forhold til andre aktører i samme film, en bok med hensyn til andre bøker av samme forfatter eller innenfor samme sjanger.
  • En stemme kan avbrytes ved å klikke på motsatt stemme innen 24 timer. Du kan da stemme på nytt på samme gjenstand.
  • Hver bruker har en stemme per element innenfor en bestemt liste hver 24. time. Etter 24 timer kan du stemme på nytt på den samme varen innen den samme listen.
  • Du kan stemme på så mange elementer som du liker i en liste eller på samme element hvis det er en del av en annen liste. For eksempel kan du stemme David Bowie opp eller ned på listen over pop artister samt på listen over indie rock artister og på listen over rock artister etc.
  • Glad Stemmegivning!