Q1779294

Liste over Space Age Pop Musikkgruppe & Artist : Stem på dine favoritter.

Space age pop, direkte oversatt som romalderpop, er en samlebetegnelse på den amerikanske lounge-musikken på 1950- og 1960-tallet som utmerket seg ved original og til tider eksperimentell arrangering av instrumentene, og en sound hvor strykere og perkusjon i særlig grad gjorde seg gjeldende. En videre klargjøring av musikkens kjennetegn byr derimot på vanskeligheter. Musikktypen lar seg vanskelig kategoriseres på samme måte som f.eks. jazz eller rock kan. Musikken kan ikke begrenses til en enkelt sjanger, men bør deles opp i en rekke underkategorier, hvorav ytterpunktene knapt har noe med hverandre å gjøre.

 Les mer...
 

The list still empty. However, we are continuously adding content. Please check back later.