Q1193470

Liste over Theme Music Musikkgruppe & Artist : Stem på dine favoritter.

Liste over Theme Music Musikkgruppe & Artist   : Stem på dine favoritter.

Kjenningsmelodi eller kjenning er en melodi eller sang som brukes fast som av en gruppe, et band, en skole, et korps, et radio- eller TV-program med mer og over tid får signaturkarakter. Noen kjenningsmelodier kan kalles vignetter og brukes som innledende «lydplakater» for for eksempel et fast radioprogram. En variant av disse, oftest spesialkomponerte, kalles gjerne jingler når de brukes i radio- eller tv-reklame.

 Les mer...
 

The list still empty. However, we are continuously adding content. Please check back later.