02n3pb
 

Produkt Person Liste

 
 
Votes cast on this list:
Up-Votes: 0
Down-Votes: 0
Views: 3432
 
Best-Votes: 0
Worst-Votes: 0
Total Votes: 0
 
comments powered by Disqus
 

Avstemningsreglene

  • Du kan stemme opp eller ned. Vennligst alltid vurdere konteksten for å stemme, for eksempel en sang skal bli stemt opp eller ned i forhold til de andre sangene som finnes på albumet, en skuespiller prestasjoner i forhold til andre aktører i samme film, en bok med hensyn til andre bøker av samme forfatter eller innenfor samme sjanger.
  • En stemme kan avbrytes ved å klikke på motsatt stemme innen 24 timer. Du kan da stemme på nytt på samme gjenstand.
  • Hver bruker har en stemme per element innenfor en bestemt liste hver 24. time. Etter 24 timer kan du stemme på nytt på den samme varen innen den samme listen.
  • Du kan stemme på så mange elementer som du liker i en liste eller på samme element hvis det er en del av en annen liste. For eksempel kan du stemme David Bowie opp eller ned på listen over pop artister samt på listen over indie rock artister og på listen over rock artister etc.
  • Glad Stemmegivning!

Relaterte YouTube-Videoer

What is Ksp? (Solubility Product Constant)

Ksp is really just an equilibrium constant (Keq), but it's for a solid dissolving in water. This is special, since all of the reactants are solid, and so they AREN'T ...

Solving Chemical Reactions - Predicting the Products - CLEAR & SIMPLE CHEMISTRY

CLEAR & SIMPLE - This video tutorial show how to solve Chemical Reactions...which is also called Predicting the Products.

Chemical Reactions -- Predicting Products

Vodcast that covers how to predict the products of a reaction if given the reactants for the five different reactions covered in class.