Q326653

Liste over Accountant Person : Stem på dine favoritter.

Liste over Accountant Person   : Stem på dine favoritter.

En bokholder har til oppgave å samle data – bokføre – til utarbeidelse av regnskaper. Tidligere ble regnskaper ført i bøker (hovedboken ble holdt à jour) – derav tittelen – men i nyere tid skjer det hovedsakelig ved bruk av datamaskin – og i senere år via internett. Selve arbeidet med bokføringen kombineres ofte med utarbeidelse av bokføringsmaterialet som for eksempel beregning av lønn og skatt og rente- og rabattberegninger. Oppgaven med å sjekke for betalinger ligger som regel også hos en bokholder.

Tittelen som bokholder tilhører ikke en spesiell utdannelse, og tittelen er heller ikke beskyttet.

En bokholder har gjerne en multifunksjonell posisjon, nemlig som økonomiassistent, regnskapsassistent og konsulent – sistnevnte fordi en bokholder kan være like god til å gi råd, som en konsulent kan.

For å redusere risikoen for svindel forsøker man å holde funksjonene for bokholder skilt på forskjellige personer hvis selskapet det føres regnskap for er av en viss størrelse. Som overordnet kan en bokholder ha en regnskapssjef/økonomidirektør. Som underordnet kan en bokholder ha en bokholderassistent eller regnskapsassistent.

Et beslektet arbeide utføres av en kasserer.

 Les mer...
 
 
Pages:
 
Votes cast on this list:
Up-Votes: 0
Down-Votes: 0
Views: 3432
 
Best-Votes: 0
Worst-Votes: 0
Total Votes: 0
 
 
comments powered by Disqus
 

Avstemningsreglene

  • Du kan stemme opp eller ned. Vennligst alltid vurdere konteksten for å stemme, for eksempel en sang skal bli stemt opp eller ned i forhold til de andre sangene som finnes på albumet, en skuespiller prestasjoner i forhold til andre aktører i samme film, en bok med hensyn til andre bøker av samme forfatter eller innenfor samme sjanger.
  • En stemme kan avbrytes ved å klikke på motsatt stemme innen 24 timer. Du kan da stemme på nytt på samme gjenstand.
  • Hver bruker har en stemme per element innenfor en bestemt liste hver 24. time. Etter 24 timer kan du stemme på nytt på den samme varen innen den samme listen.
  • Du kan stemme på så mange elementer som du liker i en liste eller på samme element hvis det er en del av en annen liste. For eksempel kan du stemme David Bowie opp eller ned på listen over pop artister samt på listen over indie rock artister og på listen over rock artister etc.
  • Glad Stemmegivning!