Q28837

Liste over Anesthesiologist Person : Stem på dine favoritter.

Liste over Anesthesiologist Person   : Stem på dine favoritter.

Anestesilege eller anestesiolog er en lege som er spesialist i faget anestesiologi. Anestesileger er tradisjonelt ansvarlige for å gi pasienter narkose og bedøvelse i forbindelse med kirurgiske inngrep, og kan i denne sammenhengen også betegnes som narkoseleger. I Norge har anestesileger imidlertid også ansvar for avansert smertebehandling, intensivbehandling av alvorlig syke pasienter og akuttmedisin. Anestesileger må derfor ha brede medisinske kunnskaper og ferdigheter, siden anestesilegen i prehospitale sammenhenger som regel vil være den eneste legen som gir behandling av akutt, alvorlig sykdom og skade. Alle leger som jobber i luftambulansetjenesten er for eksempel anestesileger. Leger som jobber med militærmedisin og katastrofemedisin, f.eks. i Forsvarets sanitet eller ulike hjelpeorganisasjoner, er også svært ofte anestesileger. Anestesileger jobber som oftest på sykehus og samarbeider nært med leger innen andre fagfelt.

Den første anestesilegen i Norge var Otto Mollestad (1908–1973) som begynte som anestesilege ved Rikshospitalet i Oslo i 1946. I dag er det anestesileger på alle norske sykehus som driver kirurgi. Det tar minst 5 år etter autorisasjon som lege å bli godkjent som spesialist i anestesiologi i Norge, i praksis som regel noe lengre.

Anestesileger kan spesialisere seg innen bestemte områder av anestesifaget, f.eks. barneanestesi, smertebehandling og lignende. I Norge er dette imidlertid ikke formelle spesialiteter.

 Les mer...
 
 
Pages:
 
Votes cast on this list:
Up-Votes: 0
Down-Votes: 0
Views: 3432
 
Best-Votes: 0
Worst-Votes: 0
Total Votes: 0
 
 
comments powered by Disqus
 

Avstemningsreglene

  • Du kan stemme opp eller ned. Vennligst alltid vurdere konteksten for å stemme, for eksempel en sang skal bli stemt opp eller ned i forhold til de andre sangene som finnes på albumet, en skuespiller prestasjoner i forhold til andre aktører i samme film, en bok med hensyn til andre bøker av samme forfatter eller innenfor samme sjanger.
  • En stemme kan avbrytes ved å klikke på motsatt stemme innen 24 timer. Du kan da stemme på nytt på samme gjenstand.
  • Hver bruker har en stemme per element innenfor en bestemt liste hver 24. time. Etter 24 timer kan du stemme på nytt på den samme varen innen den samme listen.
  • Du kan stemme på så mange elementer som du liker i en liste eller på samme element hvis det er en del av en annen liste. For eksempel kan du stemme David Bowie opp eller ned på listen over pop artister samt på listen over indie rock artister og på listen over rock artister etc.
  • Glad Stemmegivning!