Q280855

Liste over Astrophotography Person : Stem på dine favoritter.

Liste over Astrophotography Person   : Stem på dine favoritter.

Astronomisk fotografering eller bare astrofotografering er fotografering av astronomiske objekter. Den karakteriseres av at man for det meste benytter svært kraftig forstørring samt at objektene man fotograferer er svært lyssvake. Normalt benyttes et teleskop med et spesielt feste for kameraet montert på okularets plass. Kombinasjonen lyssvake motiv og sterk forstørrelse gjør at lange lukketider må benyttes; så lange lukketider at jordens rotasjon blir merkbar. Man benytter derfor spesielle motordrevne stativ som vrir kameraet/teleksopet i takt med jordens rotasjon og følger på den måten de fotograferte stjernenes skinnbare bevegelse.

 Les mer...
 

The list still empty. However, we are continuously adding content. Please check back later.