Q75178

Liste over Auxiliary Bishop Person : Stem på dine favoritter.

Liste over Auxiliary Bishop Person   : Stem på dine favoritter.

En hjelpebiskop er i den katolske kirke en ekstra biskop tilordnet et bispedømme for å avlaste den ordinære biskop. Utnevnelsen av hjelpebiskoper, som bispevies på samme måte som andre katolske biskoper og fra sakramentalteologien er fullverdige biskoper, motiveres gjerne av at et bispedømme har meget stor eller sammensatt medlemsmasse, er geografisk stort, eller er svært sammensatt, eller at den ordinære biskop av andre grunner har behov for avlastning med en rekke oppgaver.

Ettersom katolsk kirkelov krever at ingen biskop ordineres uten å tituleres med en distinkt bispestol, og samtidig at intet bispesete kan være besatt av to biskoper på samme tid, har det blitt slik at hjelpebiskoper er titulærbiskoper med tittel til historiske, men senere nedlagte katolske bispeseter, såkalte titulærbispedømmer.

 Les mer...
 
 
Pages:
 
Votes cast on this list:
Up-Votes: 0
Down-Votes: 0
Views: 3432
 
Best-Votes: 0
Worst-Votes: 0
Total Votes: 0
 
 
comments powered by Disqus
 

Avstemningsreglene

  • Du kan stemme opp eller ned. Vennligst alltid vurdere konteksten for å stemme, for eksempel en sang skal bli stemt opp eller ned i forhold til de andre sangene som finnes på albumet, en skuespiller prestasjoner i forhold til andre aktører i samme film, en bok med hensyn til andre bøker av samme forfatter eller innenfor samme sjanger.
  • En stemme kan avbrytes ved å klikke på motsatt stemme innen 24 timer. Du kan da stemme på nytt på samme gjenstand.
  • Hver bruker har en stemme per element innenfor en bestemt liste hver 24. time. Etter 24 timer kan du stemme på nytt på den samme varen innen den samme listen.
  • Du kan stemme på så mange elementer som du liker i en liste eller på samme element hvis det er en del av en annen liste. For eksempel kan du stemme David Bowie opp eller ned på listen over pop artister samt på listen over indie rock artister og på listen over rock artister etc.
  • Glad Stemmegivning!