Q1639825

Liste over Blacksmith Person : Stem på dine favoritter.

Liste over Blacksmith Person  : Stem på dine favoritter.

En smed er en håndverker som bearbeider metall. Navnet brukes både om dem som bruker tradisjonelle og moderne verktøy og metoder.

Det finnes mange typer smeder:

 • En gullsmed bearbeider gull, vanligvis til fremstilling av smykker
 • En sølvsmed arbeider med sølv og lager i dag oftest smykker, tidligere også bestikk, kar og fat til servering og borddekning, og pyntegjenstander
 • En knivsmed lager kniver
 • En ljåsmed lager ljåer
 • En låsesmed lager og reparerer låser
 • En navarsmed lager navarer
 • En våpensmed smir våpen, både blankvåpen og skytevåpen
 • En øksesmed lager økser
 • En grovsmed arbeider med jern og stål, for det meste til utsmykning eller redskaper
 • En ankersmed smidde skipsankere
 Les mer...
 
 
 
Votes cast on this list:
Up-Votes: 0
Down-Votes: 0
Views: 3432
 
Best-Votes: 0
Worst-Votes: 0
Total Votes: 0
 
comments powered by Disqus
 

Avstemningsreglene

 • Du kan stemme opp eller ned. Vennligst alltid vurdere konteksten for å stemme, for eksempel en sang skal bli stemt opp eller ned i forhold til de andre sangene som finnes på albumet, en skuespiller prestasjoner i forhold til andre aktører i samme film, en bok med hensyn til andre bøker av samme forfatter eller innenfor samme sjanger.
 • En stemme kan avbrytes ved å klikke på motsatt stemme innen 24 timer. Du kan da stemme på nytt på samme gjenstand.
 • Hver bruker har en stemme per element innenfor en bestemt liste hver 24. time. Etter 24 timer kan du stemme på nytt på den samme varen innen den samme listen.
 • Du kan stemme på så mange elementer som du liker i en liste eller på samme element hvis det er en del av en annen liste. For eksempel kan du stemme David Bowie opp eller ned på listen over pop artister samt på listen over indie rock artister og på listen over rock artister etc.
 • Glad Stemmegivning!