Q1056337

Liste over Certified Public Accountant Person : Stem på dine favoritter.

Liste over Certified Public Accountant Person  : Stem på dine favoritter.

Autorisert regnskapsfører er en betegnelse på regnskapsfører som har blitt godkjent av Finanstilsynet slik at man har rett til å utøve regnsskapsførertjenester for andre. For å kunne søke om autorisasjon må man oppfylle kravene i regnskapsførerloven om utdanning og praksis, og forøvrig være økonomisk vederheftig mv.

(Utdrag fra regnskapsføeloven:)

§ 4. Vilkår for autorisasjon

Person som søker opptak i registeret over autoriserte regnskapsførere etter § 12 skal

 1. være bosatt i en EØS-stat,
 2. ha fast kontorsted i Norge,
 3. være økonomisk vederheftig,
 4. ikke være umyndiggjort,
 5. ha gjennomført utdannelse i henhold til forskrift som gis av Finanstilsynet,
 6. i løpet av de siste 5 år ha regnskapspraksis tilsvarende minst 2 årsverk her i landet.

Finanstilsynet kan gi dispensasjon fra bopelskravet i første ledd nr 1.

 Les mer...
 
 
 
Votes cast on this list:
Up-Votes: 0
Down-Votes: 0
Views: 3432
 
Best-Votes: 0
Worst-Votes: 0
Total Votes: 0
 
comments powered by Disqus
 

Avstemningsreglene

 • Du kan stemme opp eller ned. Vennligst alltid vurdere konteksten for å stemme, for eksempel en sang skal bli stemt opp eller ned i forhold til de andre sangene som finnes på albumet, en skuespiller prestasjoner i forhold til andre aktører i samme film, en bok med hensyn til andre bøker av samme forfatter eller innenfor samme sjanger.
 • En stemme kan avbrytes ved å klikke på motsatt stemme innen 24 timer. Du kan da stemme på nytt på samme gjenstand.
 • Hver bruker har en stemme per element innenfor en bestemt liste hver 24. time. Etter 24 timer kan du stemme på nytt på den samme varen innen den samme listen.
 • Du kan stemme på så mange elementer som du liker i en liste eller på samme element hvis det er en del av en annen liste. For eksempel kan du stemme David Bowie opp eller ned på listen over pop artister samt på listen over indie rock artister og på listen over rock artister etc.
 • Glad Stemmegivning!