Q216541

Liste over Chauffeur Person : Stem på dine favoritter.

Liste over Chauffeur Person   : Stem på dine favoritter.

Sjåfør er en yrkestittel, og viser til en person som kjører et motorisert transportmiddel i forbindelse med transport av personer eller gods, også omtalt som yrkessjåfør. Begrepet nyttes også for en vanlig person som til enhver tid styrer en bil. Ordet kommer fra fransk chauffeur (litt. «en som varmer») i meningen fyrbøter, eller varme opp.

På norsk er det vanlig å spesifisere yrket ved å legge til transportmiddelet foran tittel, eksempelvis bilsjåfør, bussjåfør, taxisjåfør, lastebilsjåfør, og videre. Ved noen tilfeller forenkles begrepet til bare fører, eksempelvis trikkefører og togfører.

For å bli en sjåfør må personen bli godkjent gjennom å tilegne seg et sertifikat, eller førerkort. Slik sertifisering skjer via føreropplæring på godkjente kjøreskoler.

Utdanning til yrkessjåfør i Norge tar 2 år på videregående skole og 2 år i lære. Man får truckførerbevis lastebilkran teori, stroppekurs og kompetansebevis i ADR på vg2 transportfag. Avhengig om man velger godstransport eller persontransport, tar man førerkort hhv. klasse CE eller DE på yrkessjåførlinja.

Tidligere har det vært tilstrekkelig med bare førerkort når man søker jobb som buss- eller lastebilsjåfør. Mens idag må man ha yrkessjåførkompetanse, også kalt yrkessjåførdirektivet.

 Les mer...
 
 
 
Votes cast on this list:
Up-Votes: 0
Down-Votes: 0
Views: 3432
 
Best-Votes: 0
Worst-Votes: 0
Total Votes: 0
 
comments powered by Disqus
 

Avstemningsreglene

  • Du kan stemme opp eller ned. Vennligst alltid vurdere konteksten for å stemme, for eksempel en sang skal bli stemt opp eller ned i forhold til de andre sangene som finnes på albumet, en skuespiller prestasjoner i forhold til andre aktører i samme film, en bok med hensyn til andre bøker av samme forfatter eller innenfor samme sjanger.
  • En stemme kan avbrytes ved å klikke på motsatt stemme innen 24 timer. Du kan da stemme på nytt på samme gjenstand.
  • Hver bruker har en stemme per element innenfor en bestemt liste hver 24. time. Etter 24 timer kan du stemme på nytt på den samme varen innen den samme listen.
  • Du kan stemme på så mange elementer som du liker i en liste eller på samme element hvis det er en del av en annen liste. For eksempel kan du stemme David Bowie opp eller ned på listen over pop artister samt på listen over indie rock artister og på listen over rock artister etc.
  • Glad Stemmegivning!