Q658096

Liste over Chiropractic Person : Stem på dine favoritter.

Liste over Chiropractic Person   : Stem på dine favoritter.

Kiropraktikk (fra gresk «utført med hendene») er en alternativ behandlingsform som legger vekt på diagnostikk, forebygging og behandling av mekaniske problemer i muskel- og skjelettsystemet. Behandlingen baseres i stor grad på manuelle metoder. Kiropraktikk i Norge er en offentlig godkjent helseprofesjon med autorisasjon som primærkontakt. I Europa i 1998 fikk brukere av kiropraktisk behandling refusjon fra private og/eller offentlige forsikringsordninger i Danmark, Irland, Finland, Norge, Østerrike, Belgia, Liechtenstein, Spania, Storbritannia, Tyskland, Nederland og Sveits.

Kiropraktorutdannelse er ikke tilgjengelig i Norge, men er i noen land en femårig universitetsutdannelse på mastergradsnivå, etterfulgt av ett år obligatorisk turnustjeneste hos en godkjent kiropraktor. Kiropraktorer er som øvrig helsepersonell i Norge bundet av krav til faglig forsvarlighet slik det er beskrevet i helsepersonelloven og kiropraktorforskriften. Kiropraktorbehandling har blitt anbefalt av kliniske retningslinjer for ryggsmerter, og består i det fleste land hovedsakelig av manuelle teknikker (manipulasjon), bløtvevsteknikker og veiledning om øvelser.

 Les mer...
 

The list still empty. However, we are continuously adding content. Please check back later.