Q1771886

Liste over Clinical Neurophysiology Person : Stem på dine favoritter.

Liste over Clinical Neurophysiology Person   : Stem på dine favoritter.

Klinisk nevrofysiologi er en medisinsk spesialitet, som befatter seg med undersøkelse av sykdommer i nervesystemet, muskulatur og i den nevromuskulære endeplate. Nevrofysiologiske undersøkelser er for det meste basert på målinger av elektrisk aktivitet i nevroner og muskelceller. Sentrale undersøkelsesmåter er:

  • Elektroencefalografi, også kalt EEG
  • Elektromyografi og nevrografi, også kalt EMG og NCV
  • Fremkalte responser
  • Polysomnografi og Multippel søvnlatenstest
  • Kvantitative sensoriske tester
  • Intraoperativ monitoring
  • Elektroretinografi
  • Andre kvantitative målinger av nervesystemets funksjon, for eksempel autonom funksjon.
 Les mer...
 

The list still empty. However, we are continuously adding content. Please check back later.