Q165654

Liste over Constable Person : Stem på dine favoritter.

Liste over Constable Person   : Stem på dine favoritter.

Konstabel er en yrkestittel som særlig er knyttet til politiet, men som historisk også finnes som en militær embetstittel i enkelte land.

Konstabel var tidligere laveste rang for norske politimenn og ble også brukt i brannvesenet. For å skille mellom politi- og brannvesen blir også betegnelsene politikonstabel og brannkonstabel brukt. I Norge har politikonstabel blitt erstattet av graden politibetjent 1, men tittelen brannkonstabel fortsatt brukes i brannvesenet i mange kommuner.

Graden konstabel ble før 1930 brukt om vervede, menige mannskaper i Marinen. Senere ble graden brukt for mannskaper i Sjømilitære korps, siden for befalselever ved korpset.

Forsvaret har i tillegg brukt tittelen Militærkonstabel på de ansatte i festningenes Konstabelkorps eller Festningspoliti som ble opprettet sent på 1800-tallet. Militærkonstablene hadde det ordensmessige og delvis det seremonielle ansvaret på festningsverkene. De siste militærkonstablene ble faset ut tidlig på 2000-tallet. Disse var tilknyttet Akershus Kommandantskap, men i den daglige tjenesten var det Oslo Politi som var nærmeste politiforesatt. De var utstyrt med det sivile politiets uniform, men med egne armmerker og det gamle lensmannsmerket i luen. De innehadde både sivil- og militær politimyndighet på festningen og de nære tilstøtende områder. De fungerte som en ren sivil politistyrke. Noen var politiutdannede, men ikke alle.

De var bevæpnet med pistol ved noen anledninger, slik som statsbesøk og lignende, bortsett fra under den tyske okkupasjonen, da de var avvæpnet.

Oppgavene er nå overtatt av rent militært personell og tittelen Militærkonstabel finnes ikke lenger i Forsvaret.

Konstabel er laveste rang for tjenestemenn i Storbritannias politi og de fleste land i Samveldet av nasjoner. I Finland er den laveste rangen konstaapeli.

 Les mer...
 
 
 
Votes cast on this list:
Up-Votes: 0
Down-Votes: 0
Views: 3432
 
Best-Votes: 0
Worst-Votes: 0
Total Votes: 0
 
comments powered by Disqus
 

Avstemningsreglene

  • Du kan stemme opp eller ned. Vennligst alltid vurdere konteksten for å stemme, for eksempel en sang skal bli stemt opp eller ned i forhold til de andre sangene som finnes på albumet, en skuespiller prestasjoner i forhold til andre aktører i samme film, en bok med hensyn til andre bøker av samme forfatter eller innenfor samme sjanger.
  • En stemme kan avbrytes ved å klikke på motsatt stemme innen 24 timer. Du kan da stemme på nytt på samme gjenstand.
  • Hver bruker har en stemme per element innenfor en bestemt liste hver 24. time. Etter 24 timer kan du stemme på nytt på den samme varen innen den samme listen.
  • Du kan stemme på så mange elementer som du liker i en liste eller på samme element hvis det er en del av en annen liste. For eksempel kan du stemme David Bowie opp eller ned på listen over pop artister samt på listen over indie rock artister og på listen over rock artister etc.
  • Glad Stemmegivning!