Q385378

Liste over Construction Person : Stem på dine favoritter.

Liste over Construction Person   : Stem på dine favoritter.

Bygge- og anleggsnæringen er en næringsgruppering som omfatter de to tjenesteytende virksomhetsgruppene (bransjene), byggenæringen og anleggsnæringen.

Hos Statistisk sentralbyrå er bygge- og anleggsnæringen en egen næringskategori, og begge sektorene er organisert sammen i Byggenæringens landsforening i NHO. Bransjene innenfor denne næringen omfatter bruk av håndverk og fagfelt som elektriker, rørlegger, maler, murer, snekker, tømrer og tapetserer. I Norge er omsetningen i næringen normalt 100-110 milliarder kroner.

Hos Statistisk sentralbyrå opereres det med tre virksomhetsområder i bygge- og anleggsnæringen:

  1. Nybygg – grunnarbeid, oppføring, installasjoner og ferdiggjøring av bygninger. Inkluderer også tilbygg og påbygg av eksisterende bygning når tilbygget eller påbygget utgjør mer enn halve verdien av.
  2. Rehabilitering – utbedring, ombygging, reparasjon og vedlikehold av bygninger.
  3. Anlegg – veiprosjekt, graving for vann- og kloakkanlegg, tunneler, broer, havneanlegg, idrettsanlegg osv, og reparasjon og vedlikehold av slike anlegg. Inkluderer også fellesanlegg som vei, vann, kloakk, kabler og kulverter til boligfelt eller industriområder.

Bygge- og anleggsindustrien er svært konjunkturfølsom. I økonomiske nedgangstider rammes ofte boligbygging (nybygg) svært tidlig, og konsumentene reduserer raskt sin investering i rehabilitering av egen bolig. Ofte forsøker regjeringer da å kompensere for dette ved å øke byggingen og vedlikeholdet av veier og andre anleggsprosjekter.

 Les mer...
 
 
 
Votes cast on this list:
Up-Votes: 0
Down-Votes: 0
Views: 3432
 
Best-Votes: 0
Worst-Votes: 0
Total Votes: 0
 
comments powered by Disqus
 

Avstemningsreglene

  • Du kan stemme opp eller ned. Vennligst alltid vurdere konteksten for å stemme, for eksempel en sang skal bli stemt opp eller ned i forhold til de andre sangene som finnes på albumet, en skuespiller prestasjoner i forhold til andre aktører i samme film, en bok med hensyn til andre bøker av samme forfatter eller innenfor samme sjanger.
  • En stemme kan avbrytes ved å klikke på motsatt stemme innen 24 timer. Du kan da stemme på nytt på samme gjenstand.
  • Hver bruker har en stemme per element innenfor en bestemt liste hver 24. time. Etter 24 timer kan du stemme på nytt på den samme varen innen den samme listen.
  • Du kan stemme på så mange elementer som du liker i en liste eller på samme element hvis det er en del av en annen liste. For eksempel kan du stemme David Bowie opp eller ned på listen over pop artister samt på listen over indie rock artister og på listen over rock artister etc.
  • Glad Stemmegivning!