Q558685

Liste over Content Marketing Person : Stem på dine favoritter.

Liste over Content Marketing Person   : Stem på dine favoritter.

Innholdsmarkedsføring (på engelsk content marketing) er en markedsføringssteknikk som går ut på å produsere og spre innhold som er av interesse for personer som bedriften definerer som potensielle kunder. Innholdsmarkedsføring etterligner ofte journalistikk og bruker ofte journalistisk utrykkform for å skape interesse.Tidligere ble dette gjerne omtalt som tekstlike annonser. I medie- og reklamebransjen brukes mange overlappende og delvis synonyme begreper om innholdsmarkedsføring. Mange av disse bærer preg markedsstrategier hentet direkte fra PR- og konsulentbransjen uten begrepsoversettelse til norsk: Journalistisk reklame, reklamejournalistikk, kamuflert reklame, tekstreklame, annonsefinansiert innhold, sponset innhold eller betalt innhold. Innholdsmarkedsføring som er reklame produsert internt i mediehusene omtales av bransjen ofte som native advertising.

Eksempler på typer innholdsmarkedsføring er annonsebilag i aviser eller nettaviser (engelsk advertorials), sponsede artikler tradisjonelle eller sosiale medier eller betalt innhold. Typisk vil innholdsmarkedsføring på nett skje ved at en bedrift lager en blogg eller et nettsted om et bestemt tema. På denne bloggen skriver bedriften innlegg med relevant faglig innhold, slik at potensielle kunder får bloggen opp som søketreff når de søker etter de emner og problemstillinger som bloggen omhandler. På denne måten vil bedriften gratis kunne profilere seg overfor brukere på Google og andre søkemotorer.

Det er også vanlig at bedriften søker å legge til rette for at blogginnleggene spres gjennom forskjellige sosiale medier.

 Les mer...
 

The list still empty. However, we are continuously adding content. Please check back later.