Q156839

Liste over Cook Person : Stem på dine favoritter.

Liste over Cook Person   : Stem på dine favoritter.

Kokk er en person som lager mat, det vil si som forbereder måltider ved bruk av råvarer som vanligvis er laget på forhånd. Kokke er en hunkjønnsform av ordet som spesifikt betegner en kvinnelig kokk, men ordet kokk kan også brukes som en kjønnsnøytral betegnelse.

Betegnelsen kokk er særlig brukt om personer som har dette som profesjon, men brukes i vanlig språkbruk også ofte om personer som lager mat i rent private sammenhenger. Historisk var kokker, i betydningen personer som hadde matlaging som profesjon og hovedoppgave, ofte ansatt i større, mer herskapelige husholdninger, i store statlige organisasjoner slik som militæret eller på skip. I moderne tid er de fleste profesjonelle kokker ansatt på restauranter, i kantiner eller i andre storkjøkkener.

I kokkefaget, spesielt på restauranter, brukes ofte titler med opphav i fransk språk, så som chef («sjef»), og soussjef («nestleder»), spesielt på kjøkken med mange ansatte og en formell organisering. På norsk brukes vanligvis titler som kjøkkensjef, sjefskokk og overkokk om kokker i overordnede stillinger. Store kjøkken bruker dessuten stillingsbetegnelser som 1. og 2. kokk. På handelsskip har lederen for forpleining og innkvartering tradisjonelt tittelen stuert, og på mindre skip kan vedkommende også være eneste kokk. Store kjøkken har gjerne også plasser for kokkelærlinger og -assistenter.

 Les mer...
 
 
 
Votes cast on this list:
Up-Votes: 0
Down-Votes: 0
Views: 3432
 
Best-Votes: 0
Worst-Votes: 0
Total Votes: 0
 
comments powered by Disqus
 

Avstemningsreglene

  • Du kan stemme opp eller ned. Vennligst alltid vurdere konteksten for å stemme, for eksempel en sang skal bli stemt opp eller ned i forhold til de andre sangene som finnes på albumet, en skuespiller prestasjoner i forhold til andre aktører i samme film, en bok med hensyn til andre bøker av samme forfatter eller innenfor samme sjanger.
  • En stemme kan avbrytes ved å klikke på motsatt stemme innen 24 timer. Du kan da stemme på nytt på samme gjenstand.
  • Hver bruker har en stemme per element innenfor en bestemt liste hver 24. time. Etter 24 timer kan du stemme på nytt på den samme varen innen den samme listen.
  • Du kan stemme på så mange elementer som du liker i en liste eller på samme element hvis det er en del av en annen liste. For eksempel kan du stemme David Bowie opp eller ned på listen over pop artister samt på listen over indie rock artister og på listen over rock artister etc.
  • Glad Stemmegivning!