Q637776

Liste over Dairy Person : Stem på dine favoritter.

Liste over Dairy Person   : Stem på dine favoritter.

Et meieri foredler melk fra melkekyr, og i noen tilfeller også fra geit, hest og andre pattedyr, til konsummelk, ost og andre melkeprodukter. Meieriene produserer således en rekke ulike typer melk- og osteprodukter.

De første meierilignende bedriftene i Norge ble gjerne kalt ysterier. Industrien som sådan kom til Norge via Danmark og Sverige, men må kunne sies å ha oppstått i Sveits. Dette reflekteres også i både produktnavn og yrkestitler innen meierivirksomheten.

 Les mer...
 

The list still empty. However, we are continuously adding content. Please check back later.