Q144075

Liste over Dental Technician Person : Stem på dine favoritter.

Liste over Dental Technician Person   : Stem på dine favoritter.

Tanntekniker er i Norge en beskyttet yrkestittel i henhold til lov om helsepersonell. En tanntekniker lager tannerstatninger, som kroner, broer og proteser til pasienter som har mistet eller fått skadet sine tenner. Tannteknikeren mottar avtrykk av pasientens tenner fra tannlegen. Avtrykket danner grunnlaget for arbeidet. Det arbeides med ulike materialer og framstillingsprosesser. Tannteknikk er således et håndverk, hvor det konstrueres og formes med hendene. Innen tannteknikk har den teknologiske utviklingen vært betydelig de senere årene og en tanntekniker må også ha gode kunnskaper om ulike materialer og teknikker.

Tannteknikk deles gjerne inn i såkalt «fast» og «avtakbar» protetikk. Som uttrykkene antyder er skillet at protesen enten sementeres (limes) fast på gjenværende tannsubstans eller har mulighet for å føres inn og ut av munnen av pasienten selv. Eksempler på fast protetikk er kroner, broer, implantater og skallfasetter. Eksempler på avtakbar protetikk er helproteser (gebiss) og partielle proteser, men også skinner og ortodontisk apparatur.

De tannteknikerstudentene som under utdanningen velger å spesialisere seg på avtakbar protetikk, kan etter oppnådd bachelor søke videreutdanningen "klinisk tanntekniker" ved Universitetet i Århus. Dette er en toårig utdanning som gir tannteknikeren mulighet til å ta avtrykk og gjøre bittregistrering av pasienten, noe som ellers gjøres av tannlegen. Foreløpig finnes det ikke mange slike tannteknikere i Norge.

 Les mer...
 
 
 
Votes cast on this list:
Up-Votes: 0
Down-Votes: 0
Views: 3432
 
Best-Votes: 0
Worst-Votes: 0
Total Votes: 0
 
comments powered by Disqus
 

Avstemningsreglene

  • Du kan stemme opp eller ned. Vennligst alltid vurdere konteksten for å stemme, for eksempel en sang skal bli stemt opp eller ned i forhold til de andre sangene som finnes på albumet, en skuespiller prestasjoner i forhold til andre aktører i samme film, en bok med hensyn til andre bøker av samme forfatter eller innenfor samme sjanger.
  • En stemme kan avbrytes ved å klikke på motsatt stemme innen 24 timer. Du kan da stemme på nytt på samme gjenstand.
  • Hver bruker har en stemme per element innenfor en bestemt liste hver 24. time. Etter 24 timer kan du stemme på nytt på den samme varen innen den samme listen.
  • Du kan stemme på så mange elementer som du liker i en liste eller på samme element hvis det er en del av en annen liste. For eksempel kan du stemme David Bowie opp eller ned på listen over pop artister samt på listen over indie rock artister og på listen over rock artister etc.
  • Glad Stemmegivning!