Q193391

Liste over Diplomat Person : Stem på dine favoritter.

Liste over Diplomat Person   : Stem på dine favoritter.

En diplomat er en representant utsendt av en stat til en annen stat eller til en internasjonal mellomstatlig organisasjon eller som arbeider i et lands utenriksdepartement. Disse utsendte representantene er akkreditert eller meldt til vertsstaten.

Diplomater som er sjef for utenriksstasjoner er etter Wien-konvensjonen om diplomatiske relasjoner inndelt i ulike rangklasser, der ambassadører og nuntier rangerer foran sendemenn, ministre og internuntier, som igjen rangerer foran diplomater med som er chargés d'affaires. I den norske utenrikstjenesten rangeres diplomater slik: ambassadør, minister, ministerråd, ambassaderåd, første ambassadesekretær, andre ambassadesekretær, tredje ambassadesekretær og attaché.

 Les mer...
 
 
Pages:
 
Votes cast on this list:
Up-Votes: 0
Down-Votes: 0
Views: 3432
 
Best-Votes: 0
Worst-Votes: 0
Total Votes: 0
 
 
comments powered by Disqus
 

Avstemningsreglene

  • Du kan stemme opp eller ned. Vennligst alltid vurdere konteksten for å stemme, for eksempel en sang skal bli stemt opp eller ned i forhold til de andre sangene som finnes på albumet, en skuespiller prestasjoner i forhold til andre aktører i samme film, en bok med hensyn til andre bøker av samme forfatter eller innenfor samme sjanger.
  • En stemme kan avbrytes ved å klikke på motsatt stemme innen 24 timer. Du kan da stemme på nytt på samme gjenstand.
  • Hver bruker har en stemme per element innenfor en bestemt liste hver 24. time. Etter 24 timer kan du stemme på nytt på den samme varen innen den samme listen.
  • Du kan stemme på så mange elementer som du liker i en liste eller på samme element hvis det er en del av en annen liste. For eksempel kan du stemme David Bowie opp eller ned på listen over pop artister samt på listen over indie rock artister og på listen over rock artister etc.
  • Glad Stemmegivning!