Q1192297

Liste over Disruptive Innovation Person : Stem på dine favoritter.

Liste over Disruptive Innovation Person   : Stem på dine favoritter.

En disruptiv innovasjon (også kjent som en «banebrytende» innovasjon) er nyskapning som forstyrrer et eksisterende marked ved å gjøre en eksisterende forretningsmodell irrelevant. Begrepet ble innført av Clayton M. Christensen i 1995, og brukes for å beskrive innovasjoner som forbedrer et produkt eller en tjeneste på en måte som markedet ikke forventer, vanligvis ved å senke prisen eller designe for et annet sett med forbrukere. Den disruptive innovasjonen vil som regel være enklere, billigere og mer praktisk enn de etablerte produktene i de tradisjonelle markedene.

Vi skiller mellom disruptive og trinnvise (engelsk «sustaining») innovasjoner. Sistnevnte viser til innovasjoner som gir bedre ytelse enn det som tidligere har vært tilgjengelig for mer krevende, high-end kunder.

 Les mer...
 

The list still empty. However, we are continuously adding content. Please check back later.