Q487596

Liste over Dramaturge Person : Stem på dine favoritter.

Liste over Dramaturge Person   : Stem på dine favoritter.

En dramaturg er en person som utfører dramaturgisk arbeide i forbindelse med en teater-, radio- eller filmproduksjon.

I Norge, Danmark, Sverige og Tyskland samt en rekke andre land er det tradisjon for at teatrene har ansatt dramaturger som litterære og/eller kunstneriske rådgivere. I tysk teater har dramaturgen tradisjonelt en mer fremtredende kunstnerisk rolle enn i skandinavisk teater. Ved skandinaviske teatre har dramaturgen først og fremst vært en litterær konsulent/rådgiver for teatersjefen og regissører. Denne rollen har likevel endret seg, og den kunstneriske rådgivningen har blitt mer fremtredende. Dramaturgen deltar gjerne i planlegging av repertoar, men dette er teatersjefens ansvarsområde – evt. i samråd med et kunstnerisk råd, bestående av dramaturger og representanter for teaterets kunstneriske personale. Dramaturgens oppgave er å komme med forslag til materiale et teaterprosjekt kan bygges på, tradisjonelt er dette både nye og eldre dramatiske tekster. Dramaturgen skal vurdere i hvilken grad ulike stykker passer til teatrets kunstneriske profil og intensjoner. Når man har valgt hva som skal spilles, vil det i det videre være dramaturgens ansvar å bearbeide de tekstene som skal spilles gjennom oversettelse, omskrivninger og strykninger. En dramaturg kan også bidra med historiske og andre kontekstuelle analyser av teksten. Hun kan bidra til utvikling av konseptet (tolkningen) for hvordan en tekst kan settes i scene. Hun følger også iscenesettelsesarbeidet, som rådgiver for regissøren (produksjonsdramaturg) og eventuelt også skuespillerne. I norsk institusjonsteater har dramaturgens rolle endret seg fra å være en litterær konsulent til å bli en mer praksisorientert produksjonsdramaturg. Fra å være konsentrert om dramaets struktur og virkning, har dramaturgens ansvarsområde utvidet seg til også å omhandle sceniske fortolkninger og virkemidler. Man kan si at dette har utviklet seg i takt med at teatrets arbeidsmetoder har endret seg og blitt flere, særlig de siste 20 til 30 årene i norsk sammenheng. Dessuten har også teatrets egenart - det som foregår fysisk på scenen - blitt vektlagt mer og mer jevnt over hele teatrets praksisfelt. Litteraturen er dermed bare én bestanddel av teaterforestillingens dramaturgi. Dramaturgens oppgaver har derfor blitt flere eller mer omfattende.

Et annet viktig område for dramaturgen kan være formidling til publikum gjennom nett-, katalog- og programartikler, og å formidle bakgrunnsmateriale om forestillinger til mediene. En dramaturg kan også planlegge og gjennomføre seminarer og debatter i forbindelse med forestillinger.

En dramaturg vil ofte være akademisk utdannet (vanligvis teatervitenskap) og kan derfor noen ganger også holde forelesninger ved universitetet. En dramaturg kan fungere som et bindeledd mellom den akademiske teatervitenskapen og det praktiske teater.

I Norge undervises det i dramaturgi ved de fleste drama- og teater eller dramarelaterte utdannelser ved høyskoler og universiteter. I utlandet finnes det høyere dramaturgiutdannelser ved Universitetet i Århus i Danmark og ved DAMU i Praha, Tsjekkia.

 Les mer...
 
 
Pages:
 
Votes cast on this list:
Up-Votes: 0
Down-Votes: 0
Views: 3432
 
Best-Votes: 0
Worst-Votes: 0
Total Votes: 0
 
 
comments powered by Disqus
 

Avstemningsreglene

  • Du kan stemme opp eller ned. Vennligst alltid vurdere konteksten for å stemme, for eksempel en sang skal bli stemt opp eller ned i forhold til de andre sangene som finnes på albumet, en skuespiller prestasjoner i forhold til andre aktører i samme film, en bok med hensyn til andre bøker av samme forfatter eller innenfor samme sjanger.
  • En stemme kan avbrytes ved å klikke på motsatt stemme innen 24 timer. Du kan da stemme på nytt på samme gjenstand.
  • Hver bruker har en stemme per element innenfor en bestemt liste hver 24. time. Etter 24 timer kan du stemme på nytt på den samme varen innen den samme listen.
  • Du kan stemme på så mange elementer som du liker i en liste eller på samme element hvis det er en del av en annen liste. For eksempel kan du stemme David Bowie opp eller ned på listen over pop artister samt på listen over indie rock artister og på listen over rock artister etc.
  • Glad Stemmegivning!