Q165029

Liste over Electrician Person : Stem på dine favoritter.

Liste over Electrician Person  : Stem på dine favoritter.

En elektriker er en person som har kompetanse og sertifikat til å arbeide på elektriske installasjoner, forutsatt at han er ansatt under en ansvarlig installatør. En elektriker foretar nyinstallasjon, forbedring, oppgradering, feilsøkning og utbedring av feil på et elektrisk anlegg. I Norge er en elektriker underlagt normer, lover og forskrifter innen elektrofaget, som for eksempel FSE og NEK 400.

Utdanningsløpet tar rundt 4,5 år utover avlagt grunnskole. For å bli elektriker må man gå følgende:

 • Videregående trinn 1 (Vg1): elektrofag
 • Videregående trinn 2 (Vg2): elenergi
 • Ca 2,5 år som lærling i bedrift.

Etter endt skolegang og relevant praksis i godkjent opplæringsbedrift samt. teoretisk eksamen (VG3) i det valgte faget kan man gå opp til fagbrev i følgende fag:

 • Elektriker Elektrikerfaget. Tidligere kalt gruppe L. L Lavspenning (spenning til og med 1000volt vekselstrøm og 1500voltlikestrøm regnes som lavspenning). Vedkommende jobber på bygningsinstallasjoner, motoranlegg etc. Det er denne elektrikerklassen som utfører arbeid på elektriske anlegg i boliger, industri, skoler, institusjoner etc. Når folk snakker om elektriker så er det oftest denne typen de refererer til.
 • Elektroreparatør. (Elektroreparatørfaget. Tidligere kalt gruppe R)
 • Togelektriker. Vedkommende jobber med traksjonsmotorer, elektriske installasjoner og systemer i tog.
 • Energimontør (Energimontørfaget. Tidligere elverksmontør gruppe A, linjemontør gruppe B og høyspenningsmontør gruppe H). Vedkommende jobber med høyspenningsanlegg, forsyningsnett og kraftlinjer. En person med fagbrev som energimontør kan også få jobb som linjemann innen Jernbaneverket der vedkommende jobber med kontaktledningen og kjørestrømmen til togene. En energimontør har fagbrev og kompetanse til å jobbe på både høy- og lavspennings forsyningsanlegg.
 • Energioperatør. Vedkommende jobber med drift og vedlikehold av kraftverk, samt dammene som forsyner dem.
 • Skipselektriker Skipselektrikeren jobber på elektriske installasjoner på skip, oljerigger eller andre installasjoner til sjøs. En elektriker med fagbrev i Elektrikerfaget kan etter en kort omskolering få fagbrev som skipselektriker.
 • Flyelektriker. Flyelektrikeren eller avionikeren utfører arbeid på det elektriske anlegget og styringssystemene i fly. En avioniker er underlagt veldig streng lovgivning. Dette kommer av at det er nulltoleranse for varmeutvikling og potensielle brannfarer i det elektriske anlegget i fly da tilløp til brann eller havari i det elektriske anlegget kan ha tragiske konsekvenser under flyvning.
 • Signalmontør. Signalmontør er en person som arbeider med drift, vedlikehold, feilretting og montering av ulike typer signalanlegg på jernbane. Signalanleggene omfatter sikringsanlegg for stasjoner, strekninger og planoverganger, fjernstyring av sikringsanlegg og automatisk togkontroll. Systemene består av både relébaserte og datastyrte anlegg. Mye av yrket går ut på vedlikehold og feilretting, og signalmontørene er sikkerhetsmessig ansvarlige for at signalanleggene fungerer som de skal.
 • Heismontør. Heismontøren har som jobb å installere, vedlikeholde, feilsøke og rette feil på det elektriske anlegget i heiser og kraner. Innen heismontørfaget inngår også beregning av løfteevner, wiretykkelse og dimensjonering av heismotor.
 • Bilelektriker. Bilelektrikeren jobber med det elektriske anlegget i biler, busser, lastebiler eller andre kjøretøyer.
 • Automatiker. Automatikeren har gått VG2 automatisering og VG3 automatiseringsfaget. Han/hun jobber med automatiserte anlegg, som el-motorer, styringer, prosessteknikk og øvrige automatiserte installasjoner. Et automatisert anlegg kan f.eks. være et transportbånd eller en avansert fabrikkmaskin. Han/hun jobber ofte i industri eller på oljeinstallasjoner.
 • Mekatroniker (Automatikkmekaniker). Jobber med mye av det samme som automatikeren, men tar for seg mer mekanisk arbeid.
 • Vikler og transformatormontør.
 Les mer...
 
 
 
Votes cast on this list:
Up-Votes: 0
Down-Votes: 0
Views: 3432
 
Best-Votes: 0
Worst-Votes: 0
Total Votes: 0
 
comments powered by Disqus
 

Avstemningsreglene

 • Du kan stemme opp eller ned. Vennligst alltid vurdere konteksten for å stemme, for eksempel en sang skal bli stemt opp eller ned i forhold til de andre sangene som finnes på albumet, en skuespiller prestasjoner i forhold til andre aktører i samme film, en bok med hensyn til andre bøker av samme forfatter eller innenfor samme sjanger.
 • En stemme kan avbrytes ved å klikke på motsatt stemme innen 24 timer. Du kan da stemme på nytt på samme gjenstand.
 • Hver bruker har en stemme per element innenfor en bestemt liste hver 24. time. Etter 24 timer kan du stemme på nytt på den samme varen innen den samme listen.
 • Du kan stemme på så mange elementer som du liker i en liste eller på samme element hvis det er en del av en annen liste. For eksempel kan du stemme David Bowie opp eller ned på listen over pop artister samt på listen over indie rock artister og på listen over rock artister etc.
 • Glad Stemmegivning!