Q694579

Liste over Farrier Person : Stem på dine favoritter.

Liste over Farrier Person   : Stem på dine favoritter.

En hovslager er en spesialist på hestens høver. Hovslageren må ha gode kunnskaper om hestens anatomi, fysiologi og biomekanikk. Når hesten skal ha sko på er hovslagerens smikunnskaper avgjørende for hestens velferd. Det er sammenheng mellom smikunnskaper og det å klare å tilpasse sko. Hesten trives best og arbeider best når den har godt tilpassede sko på seg.

Tidligere var det som regel en smed som skodde hester. Å kunne smi og tilpasse hestesko var en viktig oppgave, på grunn av hestens viktige rolle i jord- og skogbruk. Både verktøy og skoene var håndlagde. De spesielle spikrene som ble brukt, søm var en betydelig eksportartikkel for firmaet O. Mustad & Søn. Etter hvert som landbruket ble mekanisert og bilen overtok transportoppgavene gikk bestanden av hester ned. Hovslagerfaget ble da nærmest borte i en generasjon. De siste tiårene har hestebestanden økt kraftig utbredelsen av hest til hobby og sport, og faget har fått et oppsving. Spesielt innen konkurransesport er individuell tilpasning av sko til hoven nødvendig, da det kan gi utslag i hestens prestasjoner. I dag brukes som regel maskinlagde hestesko, i forskjellige varianter.

I Norge består utdannelsen til hovslager av to år skole og to år læretid ved bedrift. Hovslageryrket er ansett som fysisk krevende for ryggen ettersom hovslager må stå bøyd når hesteskoen blir påsatt.

 Les mer...
 
 
 
Votes cast on this list:
Up-Votes: 0
Down-Votes: 0
Views: 3432
 
Best-Votes: 0
Worst-Votes: 0
Total Votes: 0
 
comments powered by Disqus
 

Avstemningsreglene

  • Du kan stemme opp eller ned. Vennligst alltid vurdere konteksten for å stemme, for eksempel en sang skal bli stemt opp eller ned i forhold til de andre sangene som finnes på albumet, en skuespiller prestasjoner i forhold til andre aktører i samme film, en bok med hensyn til andre bøker av samme forfatter eller innenfor samme sjanger.
  • En stemme kan avbrytes ved å klikke på motsatt stemme innen 24 timer. Du kan da stemme på nytt på samme gjenstand.
  • Hver bruker har en stemme per element innenfor en bestemt liste hver 24. time. Etter 24 timer kan du stemme på nytt på den samme varen innen den samme listen.
  • Du kan stemme på så mange elementer som du liker i en liste eller på samme element hvis det er en del av en annen liste. For eksempel kan du stemme David Bowie opp eller ned på listen over pop artister samt på listen over indie rock artister og på listen over rock artister etc.
  • Glad Stemmegivning!