Q1147709

Liste over Fireman Person : Stem på dine favoritter.

Liste over Fireman Person   : Stem på dine favoritter.

Fyrbøter er en person som har som yrke å passe varmen under en ovn eller dampkjele i en fabrikk, på et damplokomotiv eller et dampskip. Arbeidet går ut på å sørge for tilstrekkelig brensel, typisk kull, men også koks eller tre benyttes.

Det er fyrbøterens oppgave å få den maksimale energien ut av brenselet, og således skal han kunne lese belastningen som vil komme på maskinen så det kan opprettholdes et høyt damptrykk når denne skal passes.

Fyrbøterens storhetstid falt naturlig nok sammen med dampmaskinens storhetstid, og da de siste damplokomotiver i 1970-årene ble utfaset forsvant også fyrbøteren fra den vestlige verden. Det har undertiden vært nødvendig å erstatte fyrbøteren med mekaniske anordninger (såkalte stokere til fast brensel eller oljefyr), da dampmaskinene nådde størrelser hvor muskelkraft ikke strakk til. Best kjent er nok de store havgående dampbåtene, men også det amerikanske damplokomotivet «Bigboy» var forsynt med en slik stoker.

 Les mer...
 
 
 
Votes cast on this list:
Up-Votes: 0
Down-Votes: 0
Views: 3432
 
Best-Votes: 0
Worst-Votes: 0
Total Votes: 0
 
comments powered by Disqus
 

Avstemningsreglene

  • Du kan stemme opp eller ned. Vennligst alltid vurdere konteksten for å stemme, for eksempel en sang skal bli stemt opp eller ned i forhold til de andre sangene som finnes på albumet, en skuespiller prestasjoner i forhold til andre aktører i samme film, en bok med hensyn til andre bøker av samme forfatter eller innenfor samme sjanger.
  • En stemme kan avbrytes ved å klikke på motsatt stemme innen 24 timer. Du kan da stemme på nytt på samme gjenstand.
  • Hver bruker har en stemme per element innenfor en bestemt liste hver 24. time. Etter 24 timer kan du stemme på nytt på den samme varen innen den samme listen.
  • Du kan stemme på så mange elementer som du liker i en liste eller på samme element hvis det er en del av en annen liste. For eksempel kan du stemme David Bowie opp eller ned på listen over pop artister samt på listen over indie rock artister og på listen over rock artister etc.
  • Glad Stemmegivning!