Q331432

Liste over Fisher Person : Stem på dine favoritter.

Liste over Fisher Person   : Stem på dine favoritter.
For fisk (som kan ha flertallsformen fisker) se her.

Fiskere er personer som har fangst av fisk som yrke (yrkesfiskere) eller hobby (sportsfiskere). Som regel benyttes tittelen om yrkesfiskere i fiskerinæringen, som har fiske som sin primære inntektskilde.

Ved utgangen av 2015 var det cirka 11 000 yrkesfiskere (hvorav cirka 9 250 med fiske som hovedyrke) og cirka 5 900 fartøy i Norge, og næringen innbringer årlig cirka (per 2014) 69 mrd kroner i eksportinntekter

 Les mer...
 
 
 
Votes cast on this list:
Up-Votes: 0
Down-Votes: 0
Views: 3432
 
Best-Votes: 0
Worst-Votes: 0
Total Votes: 0
 
comments powered by Disqus
 

Avstemningsreglene

  • Du kan stemme opp eller ned. Vennligst alltid vurdere konteksten for å stemme, for eksempel en sang skal bli stemt opp eller ned i forhold til de andre sangene som finnes på albumet, en skuespiller prestasjoner i forhold til andre aktører i samme film, en bok med hensyn til andre bøker av samme forfatter eller innenfor samme sjanger.
  • En stemme kan avbrytes ved å klikke på motsatt stemme innen 24 timer. Du kan da stemme på nytt på samme gjenstand.
  • Hver bruker har en stemme per element innenfor en bestemt liste hver 24. time. Etter 24 timer kan du stemme på nytt på den samme varen innen den samme listen.
  • Du kan stemme på så mange elementer som du liker i en liste eller på samme element hvis det er en del av en annen liste. For eksempel kan du stemme David Bowie opp eller ned på listen over pop artister samt på listen over indie rock artister og på listen over rock artister etc.
  • Glad Stemmegivning!