Q201788

Liste over Historian Person : Stem på dine favoritter.

Liste over Historian Person   : Stem på dine favoritter.

En historiker er en person som jobber med faget historie; en som nedskriver og fortolker historien. Det har eksistert historikere i ulike sivilisasjoner i tusener av år.

For å bli historiker i moderne tid er det vanlig å studere historie ved et universitet e.l. til høyere nivå. Tittelen historiker er imidlertid ikke beskyttet, og man kan arbeide med historie uten å ha bakgrunn fra universitetsfaget historie, eller gjennom å opparbeide seg tilsvarende akademisk kompetanse uten formalisert utdannelse. Uttrykket blir også brukt om representanter for andre fag som arbeider med den historiske dimensjonen av sitt fag eller vitenskapshistorie mer allment, for eksempel jurister som arbeider med rettshistorie og medisinere som arbeider med medisinhistorie, som da gjerne betegnes eksempelvis rettshistorikere eller medisinhistorikere.

 Les mer...
 
 
Pages:
 
Votes cast on this list:
Up-Votes: 0
Down-Votes: 0
Views: 3432
 
Best-Votes: 0
Worst-Votes: 0
Total Votes: 0
 
 
comments powered by Disqus
 

Avstemningsreglene

  • Du kan stemme opp eller ned. Vennligst alltid vurdere konteksten for å stemme, for eksempel en sang skal bli stemt opp eller ned i forhold til de andre sangene som finnes på albumet, en skuespiller prestasjoner i forhold til andre aktører i samme film, en bok med hensyn til andre bøker av samme forfatter eller innenfor samme sjanger.
  • En stemme kan avbrytes ved å klikke på motsatt stemme innen 24 timer. Du kan da stemme på nytt på samme gjenstand.
  • Hver bruker har en stemme per element innenfor en bestemt liste hver 24. time. Etter 24 timer kan du stemme på nytt på den samme varen innen den samme listen.
  • Du kan stemme på så mange elementer som du liker i en liste eller på samme element hvis det er en del av en annen liste. For eksempel kan du stemme David Bowie opp eller ned på listen over pop artister samt på listen over indie rock artister og på listen over rock artister etc.
  • Glad Stemmegivning!