Q8050277

Liste over Housework Person : Stem på dine favoritter.

Liste over Housework Person  : Stem på dine favoritter.

Husarbeid er én av seks hovedtyper av husholdsarbeid. Husarbeid omfatter matlaging, oppvask, rydding, rengjøring, vask og stell av tøy og lignende. De fem andre hovedtypene av husholdsarbeid er:

 • Omsorgsarbeid
 • Vedlikeholdsarbeid
 • Kjøp av varer og tjenester
 • Annet husholdsarbeid (omfatter annet arbeid som utføres ulønnet for egen eller andres husholdning)
 • Reiser i forbindelse med husholdsarbeid

I det før-industrielle Norge var arbeid utført av en husmor, matmor, en tjenestejente eller andre, ikke avgrenset til hjemmet, men foregikk også for eksempel i et eldhus, i stabburet eller utendørs. Med industrialiseringen og utviklingen av forbrukersamfunnet har det blitt færre oppgaver knyttet til en husholdning. Hvem som utfører husarbeid har også forandret seg. Mødre bruker for eksempel mer tid til yrkesarbeid og mindre til husholdsarbeid enn før, mens for fedre er det motsatt, og på 2000-tallet har endringene vært størst blant småbarnsfedre. I norsk familie- og arbeidsmarkedspolitikk har større likedeling av arbeid ute og hjemme mellom kvinner og menn har vært en viktig målsetting i flere tiår.

 Les mer...
 
 
 
Votes cast on this list:
Up-Votes: 0
Down-Votes: 0
Views: 3432
 
Best-Votes: 0
Worst-Votes: 0
Total Votes: 0
 
comments powered by Disqus
 

Avstemningsreglene

 • Du kan stemme opp eller ned. Vennligst alltid vurdere konteksten for å stemme, for eksempel en sang skal bli stemt opp eller ned i forhold til de andre sangene som finnes på albumet, en skuespiller prestasjoner i forhold til andre aktører i samme film, en bok med hensyn til andre bøker av samme forfatter eller innenfor samme sjanger.
 • En stemme kan avbrytes ved å klikke på motsatt stemme innen 24 timer. Du kan da stemme på nytt på samme gjenstand.
 • Hver bruker har en stemme per element innenfor en bestemt liste hver 24. time. Etter 24 timer kan du stemme på nytt på den samme varen innen den samme listen.
 • Du kan stemme på så mange elementer som du liker i en liste eller på samme element hvis det er en del av en annen liste. For eksempel kan du stemme David Bowie opp eller ned på listen over pop artister samt på listen over indie rock artister og på listen over rock artister etc.
 • Glad Stemmegivning!