Q1364673

Liste over Informant Person : Stem på dine favoritter.

Liste over Informant Person   : Stem på dine favoritter.

En angiver er en person som rapporterer informasjon om andre, spesielt til myndigheter. Begrepet kan også brukes mer generelt om personer som videreformidler informasjon om andre personer som oppleves som uønsket av personene det gjelder. Normalt vil ordet angiver brukes i en negativ fiendebeskrivelse der vedkommende løper maktens ærend.

I mange autoritære eller totalitære stater ble angiveri satt i system, f.eks. gjennom Stasi i det tidligere DDR, KGB i det tidligere Sovjetunionen og Gestapo i det tredje rike.

 Les mer...
 
 
 
Votes cast on this list:
Up-Votes: 0
Down-Votes: 0
Views: 3432
 
Best-Votes: 0
Worst-Votes: 0
Total Votes: 0
 
comments powered by Disqus
 

Avstemningsreglene

  • Du kan stemme opp eller ned. Vennligst alltid vurdere konteksten for å stemme, for eksempel en sang skal bli stemt opp eller ned i forhold til de andre sangene som finnes på albumet, en skuespiller prestasjoner i forhold til andre aktører i samme film, en bok med hensyn til andre bøker av samme forfatter eller innenfor samme sjanger.
  • En stemme kan avbrytes ved å klikke på motsatt stemme innen 24 timer. Du kan da stemme på nytt på samme gjenstand.
  • Hver bruker har en stemme per element innenfor en bestemt liste hver 24. time. Etter 24 timer kan du stemme på nytt på den samme varen innen den samme listen.
  • Du kan stemme på så mange elementer som du liker i en liste eller på samme element hvis det er en del av en annen liste. For eksempel kan du stemme David Bowie opp eller ned på listen over pop artister samt på listen over indie rock artister og på listen over rock artister etc.
  • Glad Stemmegivning!