Q816826

Liste over Information Retrieval Person : Stem på dine favoritter.

Liste over Information Retrieval Person   : Stem på dine favoritter.

Informasjonsgjenfinning er et bredt forskningsfelt innen datavitenskap som fokuserer på å gi brukere tilgang på informasjon de søker. Det dreier seg om representasjon, lagring, organisering og tilgang til informasjonselementer, med utgangspunkt i et brukerbehov.

 Les mer...
 

The list still empty. However, we are continuously adding content. Please check back later.