Q1061656

Liste over Interaction Design Person : Stem på dine favoritter.

Liste over Interaction Design Person   : Stem på dine favoritter.

Interaksjonsdesign (IxD) er en fagdisiplin som har som oppgave å definere atferden til produkter og systemer som mennesker kan samhandle med.

Interaksjonsdesign forbindes ofte med utforming av grafiske grensesnitt for nettsteder og applikasjoner. I disse tilfellene er fagdisiplinen relatert til vitenskapen menneske-maskin-interaksjon (MMI). Begrepet kan også brukes om design av løsninger uten et grafisk grensesnitt, for eksempel stemmestyrte tjenester. Begrepet ble brukt første gang på 80-tallet av Bill Moggridge and Bill Verplank.

Hensikten med fagdisiplinen er å muliggjøre en god brukeropplevelse. Kriteriene for hva som er god interaksjonsdesign er en kilde til debatt (se under). I Norge er de ofte sammenfallende med prinsipper for brukskvalitet som innebærer at løsninger skal tilpasses brukernes forutsetninger og erfaringer og ikke motsatt.

Interaksjonsdesign har stor betydning for effektiviten og tilfredsheten til brukerne av en løsning, og spiller en viktig rolle ved innføringen av nye teknologier ved å kunne forenkle innlæring av nye funksjoner.

En utøver av fagdisiplinen kalles en interaksjonsdesigner. Denne tittelen er foreløpig ikke beskyttet og kan anvendes fritt.

 Les mer...
 
 
 
Votes cast on this list:
Up-Votes: 0
Down-Votes: 0
Views: 3432
 
Best-Votes: 0
Worst-Votes: 0
Total Votes: 0
 
comments powered by Disqus
 

Avstemningsreglene

  • Du kan stemme opp eller ned. Vennligst alltid vurdere konteksten for å stemme, for eksempel en sang skal bli stemt opp eller ned i forhold til de andre sangene som finnes på albumet, en skuespiller prestasjoner i forhold til andre aktører i samme film, en bok med hensyn til andre bøker av samme forfatter eller innenfor samme sjanger.
  • En stemme kan avbrytes ved å klikke på motsatt stemme innen 24 timer. Du kan da stemme på nytt på samme gjenstand.
  • Hver bruker har en stemme per element innenfor en bestemt liste hver 24. time. Etter 24 timer kan du stemme på nytt på den samme varen innen den samme listen.
  • Du kan stemme på så mange elementer som du liker i en liste eller på samme element hvis det er en del av en annen liste. For eksempel kan du stemme David Bowie opp eller ned på listen over pop artister samt på listen over indie rock artister og på listen over rock artister etc.
  • Glad Stemmegivning!