Q318296

Liste over Kidnapping Person : Stem på dine favoritter.

Liste over Kidnapping Person   : Stem på dine favoritter.

Kidnapping (en: kidnapping av kid (barn) og nap – variantform av nab) vil si å bortføre barn mot deres vilje. Brukes også om bortføring av voksne. I mange lands lover skiller man mellom bortførelse, stjeling av barn og urettmessig frihetsberøvelse.

 Les mer...
 

The list still empty. However, we are continuously adding content. Please check back later.