Q350039

Liste over Mercery Person : Stem på dine favoritter.

Liste over Mercery Person   : Stem på dine favoritter.

Kortevarer (etter tysk Kurzwaren) var opprinnelig en betegnelse på alle varer som ble solgt etter stykk- eller dusinpris, ikke som metervare eller etter vekt. Tradisjonelt har uttykket blitt brukt om herreekviperings- og syvarer, slik som kammer, knapper, trådsneller, glidelåser og så videre. Kortevarer ble fram til varekjedenes inntog på 1960- og 70-tallet solgt i egne kortevareforretninger. Disse småvareslagene er i dag fordelt på syforretninger, parfymerier, frisører og leketøysforretninger med mer.

 Les mer...
 

The list still empty. However, we are continuously adding content. Please check back later.