Q865132

Liste over Merchant Navy Person : Stem på dine favoritter.

Liste over Merchant Navy Person  : Stem på dine favoritter.

En handelsflåte er den samlede flåte av skip som et land har for å drive kommersiell virksomhet, i motsetning til marinen, som er flåten av fartøy beregnet på forsvar av landet. I moderne tid består handelsflåten av en rekke ulike typer handelsfartøy:

 • Stykkgodsskip; containerskip i ulike størrelser og eldre type lasteskip
 • Tørrlasteskip; bulkskip
 • Tankskip; råoljetankere, gasstankere, produkttankere
 • Kombinasjonsskip; OBO – tar både tanklaster og bulklaster
 • Passasjerskip; alt fra små ferger til gigantiske cruiseskip
 • Spesialskip; boreskip, tunglastefartøy, produksjonsskip, kjemikalietanker

Den norske handelsflåten er blant de største i verden, og Oslo er en av verdens sentrale byer for shipping, ved siden av London, Singapore og New York.

 Les mer...
 
 
 
Votes cast on this list:
Up-Votes: 0
Down-Votes: 0
Views: 3432
 
Best-Votes: 0
Worst-Votes: 0
Total Votes: 0
 
comments powered by Disqus
 

Avstemningsreglene

 • Du kan stemme opp eller ned. Vennligst alltid vurdere konteksten for å stemme, for eksempel en sang skal bli stemt opp eller ned i forhold til de andre sangene som finnes på albumet, en skuespiller prestasjoner i forhold til andre aktører i samme film, en bok med hensyn til andre bøker av samme forfatter eller innenfor samme sjanger.
 • En stemme kan avbrytes ved å klikke på motsatt stemme innen 24 timer. Du kan da stemme på nytt på samme gjenstand.
 • Hver bruker har en stemme per element innenfor en bestemt liste hver 24. time. Etter 24 timer kan du stemme på nytt på den samme varen innen den samme listen.
 • Du kan stemme på så mange elementer som du liker i en liste eller på samme element hvis det er en del av en annen liste. For eksempel kan du stemme David Bowie opp eller ned på listen over pop artister samt på listen over indie rock artister og på listen over rock artister etc.
 • Glad Stemmegivning!