Q1474197

Liste over Muckraker Person : Stem på dine favoritter.

Liste over Muckraker Person   : Stem på dine favoritter.

Muckraker er et engelsk og amerikanske begrep som generelt henviser nedsettende til en skandaleskribent og samtidig mindre nedsettende til en undersøkende journalist. Det er sammensatt av muck = møkk/gjødsel + rake = rake; å rake eller spre møkk.

«Muckrake» i den bokstavelige betydningen «en som sprer møkk» har engelsk opprinnelse og er dokumentert fra rundt 1600. I den overførte negative betydningen «en som jakter på skandale» er dokumentert fra 1872. I den overførte betydningen «en som undersøker og publiserer oppsiktsvekkende påstander om korrupsjon og ulovligheter blant politiske og forretningsledere» ble popularisert i en tale av president Theodore Roosevelt i 1906. Roosevelt henviste til en figur i det kristne fromhetsromanen Pilegrims vandring (1678), skrevet av den engelske, puritanske forfatteren John Bunyan. Denne romanfiguren, «the Man with the Muck-rake» (mannen med møkkraken) avviste den kristne frelsen for isteden å søke jordiske fordeler ved rake og sope møkk og skitt. Roosevelt innrømmet at «menn med møkkraker er ofte uunnværlige for samfunnets velvære, men kun om de vet å stoppe rake møkk...»

Begrepet «muckraker» ble benyttet i den progressive tiden i USA for å karakterisere reformvennlige amerikanske journalister som med god grunn angrep etablerte institusjoner og ledere som korrupte. De hadde ofte et stort lesende publikum i en del populære magasiner, og således stor innflytelse på den offentlige mening. I USA har det moderne betegnelsen undersøkende journalistikk et annerledes og mindre nedsettende konnotasjoner, selv om slike journalistikk ofte uformelt blir betegnet som «møkkjournalistikk». Tidsskrifter og magasiner, mest kjent var McClure's og Collier's, hadde artikler som tok for seg skandaløse saker i samfunnet, og således angrep store monopolselskaper og politiske systemer som var ansvarlige. Magasinene forsøkte også å skape offentlig oppmerksomhet og raseri mot fattigdom i byene, farlige arbeidsforhold, prostitusjon og barnearbeid. I USA spilte «muckrakers» en meget synlig rolle i løpet av den progressive tiden, mellom 1890-tallet og 1910-tallet.

I dagens amerikanske anvendelse (2000-tallet), beskriver betegnelsen enten en journalist som skriver i motstands- eller alternativ tradisjon, eller en ikke-journalist som via sine artikler søker å få til reformer eller politiske endringer. Dagens undersøkende journalister i USA ser på «muckrakers» som tidlig innflytelse og en fortsettelse av en journalistikk som fungerer som en vokter og korrektiv til samfunnssystemet. I England har begrepet «muckraker» mer betydningen av en journalist, særlig knyttet til tabloidpressen, som har spesialisert seg på skandaler og ondskapsfull sladder om kjendiser og velkjente personer. Begrepet benyttes da i nedsettende betydning som søppeljournalistikk.

 Les mer...
 

The list still empty. However, we are continuously adding content. Please check back later.