Q188449

Liste over Neurosurgery Person : Stem på dine favoritter.

Liste over Neurosurgery Person   : Stem på dine favoritter.

Nevrokirurgi er en kirurgisk disiplin som befatter seg med behandling av sykdommer i sentralnervesystemet og det perifere nervesystem, samt dets omkringliggende strukturer. Fagfeltet inkluderer forebygging, diagnostisering, behandling og rehabilitering av sykdommer som affiserer sentralnervesystemet og perifere nerver. Tilstander som behandles av nevrokirurger er for eksempel hjernesvulster, hjerneblødninger, hodeskader, hydrocephalus, rygglidelser, kroniske smertesyndromer og bevegelsesforstyrrelser (Parkinsons sykdom). Faget stiller store krav til fagkunnskaper, beslutningsdyktighet, stressmestring og operasjonsferdigheter. I Norge utøves nevrokirurgi på Oslo universitetssykehus, Haukeland universitetssykehus i Bergen, St. Olavs hospital i Trondheim, Universitetssykehuset i Nord-Norge i Tromsø og Stavanger universitetssykehus. Mange nevrokirurger er også involvert i forskning og innehar medisinsk doktorgrad.

Nevrokirurgi er en svært gammel disiplin. Det er kjent at mennesker i mange kulturer har utøvet hjernekirurgi flere tusen år f.Kr. Den moderne nevrokirurgiens fedre regnes som Harvey Williams Cushing og Gazi Yaşargil. I de fleste land er nevrokirurgi en egen spesialitet. En spesialistutdannelse tar minimum 6 år, som kommer i tillegg til medisinstudium og turnustjeneste.

 Les mer...
 
 
 
Votes cast on this list:
Up-Votes: 0
Down-Votes: 0
Views: 3432
 
Best-Votes: 0
Worst-Votes: 0
Total Votes: 0
 
comments powered by Disqus
 

Avstemningsreglene

  • Du kan stemme opp eller ned. Vennligst alltid vurdere konteksten for å stemme, for eksempel en sang skal bli stemt opp eller ned i forhold til de andre sangene som finnes på albumet, en skuespiller prestasjoner i forhold til andre aktører i samme film, en bok med hensyn til andre bøker av samme forfatter eller innenfor samme sjanger.
  • En stemme kan avbrytes ved å klikke på motsatt stemme innen 24 timer. Du kan da stemme på nytt på samme gjenstand.
  • Hver bruker har en stemme per element innenfor en bestemt liste hver 24. time. Etter 24 timer kan du stemme på nytt på den samme varen innen den samme listen.
  • Du kan stemme på så mange elementer som du liker i en liste eller på samme element hvis det er en del av en annen liste. For eksempel kan du stemme David Bowie opp eller ned på listen over pop artister samt på listen over indie rock artister og på listen over rock artister etc.
  • Glad Stemmegivning!