Q157037

Liste over Nuncio Person : Stem på dine favoritter.

Liste over Nuncio Person   : Stem på dine favoritter.

En nuntius, eller pavelig/apostolisk nuntius, er en embetsmann i Den hellige stols diplomatvesen. Han har samme rang som en ambassadør, men enkelte stater gir forrang til nuntius (gjør ham til doyen for det diplomatiske korps) i forhold til andre staters ambassadører, noe Wienkonvensjonen om diplomatiske relasjoner i 1815 bestemte og som fikk gyldighet for de stater som undertegnet konvensjonen den gang, og for en rekke særlig latinamerikanske stater som fastholdt ordningen for egen del. Siden han er representant for paven er det også naturlig at han er erkebiskop. Han er akkreditert til en verdslig regjering, men er også bindeledd mellom Den hellige stol og den katolske kirke i det eller de land han virker i. Hans kontor kalles et nuntiatur, og har normalt funksjoner som tilsvarer både en ambassades og et konsulats.

Tidligere var titlene apostolisk internuntius og apostolisk pro-nuntius også i bruk.

Den gamle tittelen internuntius (egentlig en midlertidig eller pro hac vice eller ad hoc pavelig utsending) kom i bruk på nytt for en rekke land i Midtøsten og Øst-Asia som opprettet forbindelser med Pavestolen under eller etter annen verdenskrig. De ønsket ikke at den pavelige representant automatisk skulle bli doyen; det var land som hadde innarbeidet, eller ønsket å innarbeide, at det var den ambassadør med lengst ansiennitet i landet som skulle være det. Ettersom Vatikanet den gang ønsket at nuntiustittelen skulle gå sammen med doyenvervet, brukte man tittelen internuntius i stedet.

I 1965 begynte Vatikanet å ta i bruk tittelen pronuntius, for de tilfeller at han tjenestegjorde i et land der ansiennitetsprinsippet gjaldt. Alle internuntier ble oppgradert til pronuntier.

Senere har også tittelen pronuntius bortfalt; enhver pavelig ambassadør utnevnes nå som apostolisk nuntius.

Norge ligger under det apostoliske nuntiatur for Norden i Stockholm. Den 28. juni 2012 ble erkebiskop Henryk Józef Nowacki apostolisk nuntius til Sverige og Island, og den 6. oktober 2012 til nuntius også til de øvrige nordiske land.

 Les mer...
 
 
 
Votes cast on this list:
Up-Votes: 0
Down-Votes: 0
Views: 3432
 
Best-Votes: 0
Worst-Votes: 0
Total Votes: 0
 
comments powered by Disqus
 

Avstemningsreglene

  • Du kan stemme opp eller ned. Vennligst alltid vurdere konteksten for å stemme, for eksempel en sang skal bli stemt opp eller ned i forhold til de andre sangene som finnes på albumet, en skuespiller prestasjoner i forhold til andre aktører i samme film, en bok med hensyn til andre bøker av samme forfatter eller innenfor samme sjanger.
  • En stemme kan avbrytes ved å klikke på motsatt stemme innen 24 timer. Du kan da stemme på nytt på samme gjenstand.
  • Hver bruker har en stemme per element innenfor en bestemt liste hver 24. time. Etter 24 timer kan du stemme på nytt på den samme varen innen den samme listen.
  • Du kan stemme på så mange elementer som du liker i en liste eller på samme element hvis det er en del av en annen liste. For eksempel kan du stemme David Bowie opp eller ned på listen over pop artister samt på listen over indie rock artister og på listen over rock artister etc.
  • Glad Stemmegivning!