Q80015

Liste over Obstetrics And Gynaecology Person : Stem på dine favoritter.

Liste over Obstetrics And Gynaecology Person   : Stem på dine favoritter.

Obstetrikk (fra Latin obstare å stå ved) og gynekologi (fra gresk gyneka = kvinne) utgjør en medisinsk spesialitet som tar omsorg for de kvinnelige kjønnsorganer i sin ikke-gravide og gravide tilstand. Fagfeltet kalles på norsk vanligvis «fødselshjelp og kvinnesykdommer». I Norge er det en fem-årig videreutdannelse etter fullført turnustjeneste for å bli legespesialist i feltet. I USA har spesialister i obstetrikk og gynekologi fire års spesialistutdannelse.

  • Obstetrikk er kunnskapen om svangerskap og fødselslære.
  • Gynekologi er læren om sykdommer i de kvinnelige kjønnsorganer.

Ved norske sykehus kan det være et skille mellom fødeavdelingen og gynekologisk avdeling selv om det er samme leger som har vakt ved begge avdelingene.

 Les mer...
 
 
 
Votes cast on this list:
Up-Votes: 0
Down-Votes: 0
Views: 3432
 
Best-Votes: 0
Worst-Votes: 0
Total Votes: 0
 
comments powered by Disqus
 

Avstemningsreglene

  • Du kan stemme opp eller ned. Vennligst alltid vurdere konteksten for å stemme, for eksempel en sang skal bli stemt opp eller ned i forhold til de andre sangene som finnes på albumet, en skuespiller prestasjoner i forhold til andre aktører i samme film, en bok med hensyn til andre bøker av samme forfatter eller innenfor samme sjanger.
  • En stemme kan avbrytes ved å klikke på motsatt stemme innen 24 timer. Du kan da stemme på nytt på samme gjenstand.
  • Hver bruker har en stemme per element innenfor en bestemt liste hver 24. time. Etter 24 timer kan du stemme på nytt på den samme varen innen den samme listen.
  • Du kan stemme på så mange elementer som du liker i en liste eller på samme element hvis det er en del av en annen liste. For eksempel kan du stemme David Bowie opp eller ned på listen over pop artister samt på listen over indie rock artister og på listen over rock artister etc.
  • Glad Stemmegivning!