Q642514

Liste over Online Analytical Processing Person : Stem på dine favoritter.

Liste over Online Analytical Processing Person   : Stem på dine favoritter.

OLAP er en forkortelse for "OnLine Analytical Processing" som er en "analytisk måte" å trekke ut data på. Termen ble innført, i 1993, av Edgar F. Codd, som før øvrig er mer kjent for å stå bak relasjonsmodellen.

Analysen viser hovedsakelig til evnen til å se på dataene fra mange vinkler og fleksibiliteten i sammenstillinger og datanmaniulasjon. Man bruker gjerne en såkalt rapporteringskube som er en datamodell som er satt sammen slik at man har mange dimensjoner som man kan betrakte fakta i forhold til. For eksempel kan SALG fordeles på tid, sted, kundesegment,...


Her ser man på salg i forhold til dimensjonene kundesegment og tid (år). Gitt at grunnlagsdataene også har en stedsdimensjon, så har man her akkumulert på denne dimensjonen. Hvis man istedenfor fikserer tidsdimensjonen på 2009 og fordeler tallene på stedsdimensjonen, så kan man få noe slikt:

Det er den multidimensjonale betraktningen som har blitt den dominerende egenskapen som skiller OLAP ut fra andre tilnærminger til rapportering og datauttrekk. Imidlertid ser vi nedenfor at i Codds opprinnelige spesifikasjon er dette kun punkt nr 1 av 12.

 Les mer...
 

The list still empty. However, we are continuously adding content. Please check back later.