Q592602

Liste over Perfusionist Person : Stem på dine favoritter.

Liste over Perfusionist Person   : Stem på dine favoritter.

En perfusjonist har ansvar for å opprettholde pasientenes sirkulasjon under hjerteoperasjoner. Dette gjøres ved hjelp av hjerte-lunge-maskinen som ivaretar tilførsel av oksygen til blodet, sørger for å fjerne kulldioksid fra blodet og frakter deretter blodet rundt til kroppens organer. I tillegg til å være aktiv under hjerteoperasjoner, har en perfusjonist også ansvar for annet utstyr til assistert sirkulasjon.

 Les mer...
 

The list still empty. However, we are continuously adding content. Please check back later.