Q855700

Liste over Pilgrims Person : Stem på dine favoritter.

Liste over Pilgrims Person   : Stem på dine favoritter.

Pilegrimsfedrene (engelsk: Pilgrim Fathers) er den betegnelsen som er gitt til de første bosetterne av Plymouth-kolonien i dagens amerikanske by Plymouth i Massachusetts. Pilegrimenes lederskap kom fra de dissentiske, religiøse menighetene kalt brownister (etter grunnleggeren Robert Browne, død 1633), som flyktet fra den politiske uroen i England og til det relativt rolige og tolerante Nederlandene på 1500- og 1600-tallet. Disse pilegrimene hadde tilsvarende kalvinistiske, religiøs tro som de engelske puritanerne, men i motsetningen til puritanerne, holdt de fast ved at deres menigheter måtte løsrives fra den engelske statskirken.

Som en separatistisk gruppe opptatt av å miste deres engelske kulturelle identitet om de emigrerte til Nederlandene, sørget de for å få engelske investorer til å etablere en ny koloni i Nord-Amerika. Kolonien, etablert i 1620, ble den andre vellykte engelske bosetningen (etter opprettelsen av kolonien Jamestown i 1607). Pilegrimenes moderne forestilling om at de søkte «religiøs frihet» ble en sentral opphavfortelling for historien og kulturen i USA.

På denne tiden var det også kolonisering av Nord-Amerika fra andre europeiske land enn England, deriblant Ny-Nederland, Ny-Frankrike, den nederlandske Essequibo-kolonien, koloniale Brasil av portugisere, Barbados, visekongedømmet Peru og Ny-Spania.

 Les mer...
 

The list still empty. However, we are continuously adding content. Please check back later.