Q13393921

Liste over Pioneer Person : Stem på dine favoritter.

Liste over Pioneer Person   : Stem på dine favoritter.

Pioner i militær forstand er en infanterist med en viss grad av ingeniøropplæring. Pionerer brukes til å bygge feltstillinger og skyttergraver, rydde hindringer for stridsvogner og til lette ingeniøroppgaver som grøftegraving, teltreising, latrinebygging og snekring. Tidligere hadde pioneren også ansvar for å håndtere flammekastere. I den britiske hæren gjør mange av pionerene tjeneste som trommeslagere.

Ordet «pioner» stammer fra eldre fransk pionnier, som betyr «fotsoldat», med samme rot som ordet peon. Peon er igjen avledet av pedn-, som på senlatin viser til «en som har brede føtter». Som millitær term finner vi pioner helt tilbake til 1600-tallet.

 Les mer...
 
 
 
Votes cast on this list:
Up-Votes: 0
Down-Votes: 0
Views: 3432
 
Best-Votes: 0
Worst-Votes: 0
Total Votes: 0
 
comments powered by Disqus
 

Avstemningsreglene

  • Du kan stemme opp eller ned. Vennligst alltid vurdere konteksten for å stemme, for eksempel en sang skal bli stemt opp eller ned i forhold til de andre sangene som finnes på albumet, en skuespiller prestasjoner i forhold til andre aktører i samme film, en bok med hensyn til andre bøker av samme forfatter eller innenfor samme sjanger.
  • En stemme kan avbrytes ved å klikke på motsatt stemme innen 24 timer. Du kan da stemme på nytt på samme gjenstand.
  • Hver bruker har en stemme per element innenfor en bestemt liste hver 24. time. Etter 24 timer kan du stemme på nytt på den samme varen innen den samme listen.
  • Du kan stemme på så mange elementer som du liker i en liste eller på samme element hvis det er en del av en annen liste. For eksempel kan du stemme David Bowie opp eller ned på listen over pop artister samt på listen over indie rock artister og på listen over rock artister etc.
  • Glad Stemmegivning!