Q252924

Liste over Plumber Person : Stem på dine favoritter.

Liste over Plumber Person   : Stem på dine favoritter.

En rørlegger monterer rørtekniske installasjoner i alle typer bygg. Installasjonene kan være sanitæranlegg, varmeanlegg, brannslukkingsanlegg, kjøleanlegg og gassanlegg.

Rørlegger er en håndverksutdannet fagarbeider som særlig arbeider med installering, reparering og vedlikehold av varme-, ventilasjons og sanitæriske anlegg. Faget omfattes av lærlingloven. Læretiden er normalt 4 år. Forutdannelse for faget gis ved mange videregående skoler. Rørleggere i industrien kan ha fått 3 års fagopplæring (etter egen opplæringsplan og egen fagprøve) innenfor metallfagene. Rørleggernes forgjengere var de såkalte postmakere, som lagde rør av furutømmer. Stokkene ble gjennomboret med 1½-4’ diameter og satt sammen med jernringer eller bøssinger. Postmakerene, som også lagde stoppekraner og vannposter, virket i Oslo helt til ca. 1880. det moderne rørleggerfager oppstod ved anlegget av Christiania Gasværk 1846 og den første kloakk samme år. Brannen i 1858 i byens sentrum forlendiget omlegging til vannrør av jern. Den senere sanitære og varmetekniske utvikling, med bl.a. installasjon av vannklosetter, bad og sentralvarmeanlegg, har gitt faget et kraftig oppsving og gjort det til et meget betydelig byggefag. De fleste større rørleggingsbedrifter har også ingeniører i sin tjeneste. – Norske Rørleggerbedrifters Landsforening, som utgir bladet Rørfag, ble stiftet 1913 og omfatter ca. 430 medlemsbedrifter; sekretariat i Oslo.

 Les mer...
 
 
 
Votes cast on this list:
Up-Votes: 0
Down-Votes: 0
Views: 3432
 
Best-Votes: 0
Worst-Votes: 0
Total Votes: 0
 
comments powered by Disqus
 

Avstemningsreglene

  • Du kan stemme opp eller ned. Vennligst alltid vurdere konteksten for å stemme, for eksempel en sang skal bli stemt opp eller ned i forhold til de andre sangene som finnes på albumet, en skuespiller prestasjoner i forhold til andre aktører i samme film, en bok med hensyn til andre bøker av samme forfatter eller innenfor samme sjanger.
  • En stemme kan avbrytes ved å klikke på motsatt stemme innen 24 timer. Du kan da stemme på nytt på samme gjenstand.
  • Hver bruker har en stemme per element innenfor en bestemt liste hver 24. time. Etter 24 timer kan du stemme på nytt på den samme varen innen den samme listen.
  • Du kan stemme på så mange elementer som du liker i en liste eller på samme element hvis det er en del av en annen liste. For eksempel kan du stemme David Bowie opp eller ned på listen over pop artister samt på listen over indie rock artister og på listen over rock artister etc.
  • Glad Stemmegivning!