Q432386

Liste over Preacher Person : Stem på dine favoritter.

Liste over Preacher Person   : Stem på dine favoritter.

En predikant er en person som forkynner Guds ord, det vil si holder en preken eller taler i en kristen forsamling eller under en gudstjeneste. En predikant kan være en prest, men brukes særlig om lekfolk, gjerne omreisende forkynnere og møteledere. Ofte brukes betegnelsen legpredikant for å tydeliggjøre skillet mellom prester og legfolk. Mange kristne kirkesamfunn tillater bare at menn kan opptre som predikanter.

Predikant kan i sammensetninger også brukes om andre engasjerte talere og forkjempere, for eksempel avholdspredikanter og moralpredikanter. Ordet henger sammen med det gammelnorske predika, det vil si preke eller predike, som kommer via det tyske ordet prediken fra det latinske praedicare som betyr å «forkynne».

 Les mer...
 
 
 
Votes cast on this list:
Up-Votes: 0
Down-Votes: 0
Views: 3432
 
Best-Votes: 0
Worst-Votes: 0
Total Votes: 0
 
comments powered by Disqus
 

Avstemningsreglene

  • Du kan stemme opp eller ned. Vennligst alltid vurdere konteksten for å stemme, for eksempel en sang skal bli stemt opp eller ned i forhold til de andre sangene som finnes på albumet, en skuespiller prestasjoner i forhold til andre aktører i samme film, en bok med hensyn til andre bøker av samme forfatter eller innenfor samme sjanger.
  • En stemme kan avbrytes ved å klikke på motsatt stemme innen 24 timer. Du kan da stemme på nytt på samme gjenstand.
  • Hver bruker har en stemme per element innenfor en bestemt liste hver 24. time. Etter 24 timer kan du stemme på nytt på den samme varen innen den samme listen.
  • Du kan stemme på så mange elementer som du liker i en liste eller på samme element hvis det er en del av en annen liste. For eksempel kan du stemme David Bowie opp eller ned på listen over pop artister samt på listen over indie rock artister og på listen over rock artister etc.
  • Glad Stemmegivning!