Q725440

Liste over Prelate Person : Stem på dine favoritter.

Liste over Prelate Person   : Stem på dine favoritter.

En prelat er en kleriker som har en spesiell jurisdiksjon over et område eller en gruppe mennesker. Normalt er en prelat biskop, men han kan også ha lavere rang, spesielt dersom det dreier seg om å styre et område i en overgangsperiode. Ordet kommer fra latin praeferre, «å foretrekke», noe som sikter til at personen er utvalgt fordi han menes å være kompetent til fylle en spesiell stilling. Uttrykket brukes spesielt innenfor Den katolske kirke, men kan også benyttes innenfor andre kirkesamfunn.

 Les mer...
 
 
 
Votes cast on this list:
Up-Votes: 0
Down-Votes: 0
Views: 3432
 
Best-Votes: 0
Worst-Votes: 0
Total Votes: 0
 
comments powered by Disqus
 

Avstemningsreglene

  • Du kan stemme opp eller ned. Vennligst alltid vurdere konteksten for å stemme, for eksempel en sang skal bli stemt opp eller ned i forhold til de andre sangene som finnes på albumet, en skuespiller prestasjoner i forhold til andre aktører i samme film, en bok med hensyn til andre bøker av samme forfatter eller innenfor samme sjanger.
  • En stemme kan avbrytes ved å klikke på motsatt stemme innen 24 timer. Du kan da stemme på nytt på samme gjenstand.
  • Hver bruker har en stemme per element innenfor en bestemt liste hver 24. time. Etter 24 timer kan du stemme på nytt på den samme varen innen den samme listen.
  • Du kan stemme på så mange elementer som du liker i en liste eller på samme element hvis det er en del av en annen liste. For eksempel kan du stemme David Bowie opp eller ned på listen over pop artister samt på listen over indie rock artister og på listen over rock artister etc.
  • Glad Stemmegivning!