Q542929

Liste over Product Person : Stem på dine favoritter.

Liste over Product Person   : Stem på dine favoritter.

Produkt(er) dannes i kjemiske reaksjoner når reaktanter blir forbrukt. Produkter har lavere (fri) energi enn reaktantene og blir produsert i reaksjonen i henhold til termodynamikkens andre lov. Den frigitte energien kommer fra endringer i kjemiske bindinger mellom atomene i reaktantmolekylene og kan avgis i form av varme eller lys. Produktene dannes når den kjemiske reaksjonen fortsetter mot kjemisk likevekt ved en viss reaksjonshastighet, som avhenger av reaktantene og miljøfaktorer.

Avhengig av den relative mengden av reaktanter og likevekten for reaksjonen, kan også uttrykkene «reaktant» og «produkt» overlappe hverandre.

Det kalles også sluttstoffer. F.eks fotosyntesen. Den kjemiske formelen er 6CO2 + 6H2O → C6H12O6 + 6O2. I fotosyntesen er druesukkeret og oksygenet sluttstoffene, eller reaksjonsprodukter.

 Les mer...
 

The list still empty. However, we are continuously adding content. Please check back later.