Q121594

Liste over Professor Person : Stem på dine favoritter.

Liste over Professor Person   : Stem på dine favoritter.

Professor (av latin profiteri, «offentlig fremføre», en som hevder offentlig å være ekspert) er den høyeste tittelen for en person som forsker og underviser ved et universitet eller ved andre vitenskapelige institusjoner på tilsvarende nivå, og det høyeste formelle akademiske kompetansenivået.

For å ansettes som professor må man ha professorkompetanse, som i Norge og mye av verden ellers tildeles gjennom en sakkyndig vurdering av en komité på normalt tre personer med professorkompetanse. En som er kompetent til å inneha stilling som professor betegnes som professorkompetent; dette er det høyeste formaliserte vitenskapelige nivået man kan oppnå. Det er ikke bestemte krav til hvilken akademisk grad professorer skal ha, men doktorgrad eller grader på tilsvarende nivå er det mest vanlige i mange land og fag i dag; uansett forutsettes det så godt som alltid en vitenskapelig produksjon som er betydelig større og på høyere nivå enn det som kreves for en doktorgrad. I Norge er det formelle kravet definert som «vitenskapelig nivå i samsvar med etablerte internasjonale eller nasjonale standarder». Det omfangsmessige kravet til vitenskapelig produksjon er i Norge normalt publisering tilsvarende minst 2–3 (i dag vanligvis minst 3 i de fleste fag) doktorgrader og i tillegg stilles det krav om høy faglig kvalitet, viktige og originale bidrag til faget, publisering i sentrale faglige kanaler (særlig høyt rangerte internasjonale tidsskrifter), faglig bredde og til dels andre krav. Professor er i Norge beskyttet tittel.

Ved de fleste vestlige universiteter er det vanlig at kollegiet av professorer har en sentral funksjon i styringen av institusjonene og velger de øverste lederne for fakultetene og universitetene med titler som dekanus og rektor, som tradisjonelt fungerer som de første blant likemenn. I det norske akademiske hierarki er professor den øverste stillingen, og rangerer over førsteamanuenser. Når det kommer til vitenskapelig kompetanse er professorkompetanse ett nivå høyere enn førsteamanuensiskompetanse. Det som i Skandinavia og mange andre land heter bare professor, kan i endel land også uformelt betegnes som «full professor» for å skille det fra lavere forsknings- og undervisningsstillinger som også kan inneholde ordet «professor».

 Les mer...
 
 
Pages:
 
Votes cast on this list:
Up-Votes: 0
Down-Votes: 0
Views: 3432
 
Best-Votes: 0
Worst-Votes: 0
Total Votes: 0
 
 
comments powered by Disqus
 

Avstemningsreglene

  • Du kan stemme opp eller ned. Vennligst alltid vurdere konteksten for å stemme, for eksempel en sang skal bli stemt opp eller ned i forhold til de andre sangene som finnes på albumet, en skuespiller prestasjoner i forhold til andre aktører i samme film, en bok med hensyn til andre bøker av samme forfatter eller innenfor samme sjanger.
  • En stemme kan avbrytes ved å klikke på motsatt stemme innen 24 timer. Du kan da stemme på nytt på samme gjenstand.
  • Hver bruker har en stemme per element innenfor en bestemt liste hver 24. time. Etter 24 timer kan du stemme på nytt på den samme varen innen den samme listen.
  • Du kan stemme på så mange elementer som du liker i en liste eller på samme element hvis det er en del av en annen liste. For eksempel kan du stemme David Bowie opp eller ned på listen over pop artister samt på listen over indie rock artister og på listen over rock artister etc.
  • Glad Stemmegivning!